Rubriky
Články Ostatní

Porno byla závislost, nešlo přestat ani v manželství. Teď pomáhám druhým, říká Lupton.

Reportérka Emma Smetana si do pořadu DVTV pozvala Peta Luptona. Společně se věnují diskuzi nad pornografickými filmy a jejich užíváním. Ačkoliv Mezinárodní klasifikace nemocí nadměrnou konzumaci pornografie nedefinuje jako závislost, zakladatel organizace “Ne Pornu” Pete Lupton věří, že je to záležitost, kterou je v naší společnosti třeba řešit.1  Ohroženou skupinou jsou podle něj hlavně mladí […]

Rubriky
Alkohol Články Léky

Málem jsem se upil k smrti, alkohol se stal mojí součástí, ovládlo mě to, říká Preiss

Na webu aktualne.cz je k nalezení rozhovor se známým českým hercem a dabérem, Martinem Preissem. Umělec se svěřuje se svým alkoholismem a vypráví, jaký mělo nadměrné pití dopad na jeho osobnost, rodinu i kariéru.  Díky Preissově upřímné otevřenosti se můžeme dozvědět, jaké je to projít si více léčebnami, či zda se chce zveřejnit své terapeutické […]

Rubriky
Články Drogy

Chemsex jako sexualizované užívání návykových látek

Autorka Uholyeva se rozhodla ve své publikaci věnovat tabuizovanému tématu, skrývající se pod názvem Chemsex. Chemsex je termín používaný k popisu užívání návykových látek s účelem zvýšení a intenzivnějšího prožívání sexuální aktivity. Tento pojem je často spojován s gay komunitou1. Článek nabízí hlubší definování pojmu. Taktéž se zabývá obtížemi, které se s tímto fenoménem pojí. […]

Rubriky
Články Ostatní

Workoholismus pohledem psychoterapeuta

DvTv si do svého pořadu pozvala psychoterapeuta Tomáše Rektora, který se zaměřuje na klienty trpící workoholismem. V rozhovoru společně s moderátorem Martinem Veselovským prozkoumávají mnohá témata spojená se závislostí na pracování.  Odborník například upozorňuje na fakt, že workoholičtí jedinci mají v léčbě ztíženou startovní pozici1. Oproti jiným závislostem je totiž přílišná pracovitost vnímána jako kladný […]

Rubriky
Články Drogy Hraní

Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem

Nešpor a Scheansová se ve svém článku zabývají myšlenkou, že existuje souvislost mezi užívání internetu, hráčstvím a drogami. Autoři chápou internet jako místo, kde lze nalézt informace o prevenci drog, přesto se přiklánějí k myšlence, že používání internetu je spíše rizikové. Na rostoucí dostupnost internetu je potřeba brát zřetel i v práci s návykovými chorobami1. […]