Národní linka pro odvykání

Porno byla závislost, nešlo přestat ani v manželství. Teď pomáhám druhým, říká Lupton.

Reportérka Emma Smetana si do pořadu DVTV pozvala Peta Luptona. Společně se věnují diskuzi nad pornografickými filmy a jejich užíváním. Ačkoliv Mezinárodní klasifikace nemocí nadměrnou konzumaci pornografie nedefinuje jako závislost, zakladatel organizace “Ne Pornu” Pete Lupton věří, že je to záležitost, kterou je v naší společnosti třeba řešit.1 

Ohroženou skupinou jsou podle něj hlavně mladí muži, kteří mohou trpět až poruchami erekce v důsledku sledování pornografie. Lupton souhlasí s tím, že masturbace je zdravá a nezávadná, nicméně tvrdí, že zdravý jedinec k masturbaci nepotřebuje žádné jiné stimuly, než svou fantazii. 

Organizace, v jejím čele stojí právě dotazovaný, zastává i takové kontroverzní postoje, jako například to, že dlouhodobé sledování porna snižuje spokojenost v manželství a zvyšuje pravděpodobnost rozvodu. Ne Pornu se také věnuje podpoře blízkých těch, kteří jsou závislí na erotických snímcích. 

Během rozhovoru se Lupton také svěřuje se svým vlastním bojem se závislostí na pornografii a o dopadu takového chování na jeho sociální aspekt života. Celý rozhovor naleznete na odkazu níže.

Autor: Kari

Zdroj:

1 Smetana, E. (2020, 12. října). Porno byla závislost, nešlo přestat ani v manželství. Teď pomáhám druhým, říká Lupton [Video]. DVTV. Dostupné z https://video.aktualne.cz/dvtv/porno-byla-zavislost-neslo-prestat-ani-v-manzelstvi-ted-poma/r~0beccd960b2e11ebb408ac1f6b220ee8/

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​