Národní linka pro odvykání

Skryté nebezpečí našich lesů 

V českých lesích bychom se mohli setkat s celou řadou nejrůznějších druhů hub. Některé druhy jsou velmi oblíbené svým využitím v českých kuchyních, ovšem některé druhy hub nám mohou nevědomky způsobit velmi nepříjemné až závažné poškození na zdraví.

V historii byly některé druhy hub označovány za jedlé, ovšem napříč 20. stoletím došlo k upravení těchto označení a některé druhy hub byly zařazené na seznam pro člověka nebezpečných druhů1.

Český národ lze velice snadno označit za národ houbařů. Spousta houbařů ovšem neví, že nepříjemné zdravotní potíže mohou způsobit také houby, které jsou označovány za jedlé. Pomyslná zrada může nastat po špatné úpravě houby, a to především v nedostačující tepelné úpravě. Za problémové bývá také označované skladování nasbíraných hub. Mykologové nabádají širokou veřejnost k tomu, aby se při sběru hub pokusila vyvarovat využívání igelitových sáčků a tašek či látkových tašek. Sesbírané houby by měly být uložené např. v prodyšných proutěných košících.

V momentě, kdy hovoříme o otravě z hub, jež jsou jedlé, hovoříme odborně o tzv. sekundární otravě. Ta se může nejčastěji projevit bolestí břicha, zvracením, průjem, slabostí končetin, poklesem tlaku, zvýšení tepu či bušením srdce2.

Houby ovšem nepůsobí pouze na naši tělesnou kondici, ale také působí na naši psychickou kondici. Mezi velice častými nežádoucími psychotropními účinky hub mohou být změny vědomí, vyvolání euforie, barevné vize či fascinace detaily3.

Důležité je si ovšem uvědomit, že i tyto psychické účinky mohou být pro naše zdraví nebezpečné a mohou výrazně poškodit naše psychické zdraví. 

Příkladem nežádoucího účinku hub na naše zdraví mohou být stavy deperzonalizace a derealizace, přetrvávající psychotické a depresivní stavy, změny osobnosti, stavy podivnosti hraničící až s psychotickým stavem.

Nadále může nastat takzvaný bad trip (nepříznivý průběh intoxikace, který bývá doprovázen prožitky úzkosti, paniky či paranie)4.

Co z toho tedy vyplývá?

Houbaření bezpochyby patří mezi typicky české zájmové aktivity. Každý houbař by měl k této aktivitě přistupovat se zodpovědností a vždy věnovat dostatečnou pozornost tomu, jaké houby sbírá, jak je uchovává a jak je v kuchyni upravuje. Houbaři by také neměli brát na lehkou váhu jakékoli nežádoucí účinky, které se dostaví po pozření hub a neváhat v takovém okamžiku se obrátit pro pomoc k lékaři. 

Autor: AV

1Hrubý, M. (2020, February). Pozoruhodné metabolity lesních hub. Https://Vesmir.Cz/Cz/. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-2/pozoruhodne-metabolity-lesnich-hub.html

2Víchová, T. (2017, September 21). Otrava z hub: Proč je nám po houbách nejčastěji špatně. Retrieved October 21, 2020, from https://www.vitalia.cz/clanky/otrava-z-hub-proc-je-nam-po-houbach-nejcasteji-spatne/

3Borovička, J. (2014, November 21). Tajemné lysohlávky: Halucinogeny našich lesů a strání. Retrieved October 21, 2020, from https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/tajemne-lysohlavky-halucinogeny-nasich-lesu-a-strani.html

4Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​