Národní linka pro odvykání

Jak se žije v terapeutické komunitě?

Do terapeutické komunity přichází lidé, kteří prochází procesem odvykání od návykových látek a usilují o znovuzačlenění do společnosti. Klienti zde bydlí a společnými silami se podílí na každodenním chodu komunity. 

Společné soužití klientů je jedním ze základních nástrojů, jakým dochází ke zprostředkování sociálního učení a k nácviku základních sociálních dovedností. Právě tyto kompetence jsou alfou a omegou ke zvládnutí života „venku“. 

Zpočátku je třeba zorientovat se v nastavených pravidlech fungování a sžít se s komunitním principem fungování. Denní režim je zpravidla velmi strukturovaný. Postupně by mělo docházet k osobnímu růstu klientovy osobnosti pomocí pestrého programu, který zahrnuje skupinové psychoterapie, edukaci, zájmové činnosti a další1.

Jestli vás téma fungování terapeutických komunit zajímá a chtěli byste se o něm dozvědět více, nahlédněte například do knihy Kamila Kaliny – Terapeutická komunita: obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. 

V případě, že zvažujete nástup do komunity a máte další otázky či nejistoty, neváhejte zavolat na naši bezplatnou linku 800 350 000, kde můžeme probrat vaši individuální situaci a podpořit vás na vaší cestě.

Autor: PacM

1 Kalina, Kamil. (2008). Terapeutická komunita: obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha, Grada.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​