Národní linka pro odvykání

I otec svým (ne)pitím může ovlivnit vývoj svého potomka

Chystáte se se svou partnerkou založit rodinu? Nejen konzumace alkoholu matkou může mít vliv na pozdější vývoj potomka, jak naznačuje výzkum vědců z Kalifornské univerzity v Riverside1.

Tito vědci zkoumali dopady konzumace alkoholu otcem na vývoj dítě. Z jejich výzkumu vyplynulo, že ačkoliv matky ani jejich potomci nebyli nikdy alkoholu vystaveni, může dojít u potomků ke změnám ve vývoji mozkové kůry, pokud otec před početím pravidelně konzumoval alkohol. Konkrétně byl ovlivněn zejména vývoj center spojených s motorikou a koordinací pohybu1.

Přestože byl výzkum realizován na laboratorních myších, se podle výzkumníků dají výsledky zobecnit i na lidi. Zároveň výsledky umožňují porozumět skutečnosti, proč se u dětí alkoholiků vyskytují vývojové vady mozku, ačkoliv jejich matky alkohol během těhotenství nekonzumovaly1. O výzkumu nedávno informovala Česká televize na svých webových stránkách, kde můžete nalézt i odkaz na zmíněnou studii2.

1 Conner, K. E., Bottom, R. T., & Huffman, K. J. (2020). The impact of paternal alcohol consumption on offspring brain and behavioral development. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 44(1), 125–140. https://doi.org/10.1111/acer.14245

2 Česká televize (31. března 2020). Poškození mozku dětem hrozí, i když alkohol pije jen otec, ukázal výzkum. Získáno z https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3069974-poskozeni-mozku-detem-hrozi-i-kdyz-alkohol-pije-jen-otec-ukazal-vyzkum

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​