Národní linka pro odvykání

Deprese a užívání alkoholu

Lidé pijí alkohol z různých důvodů. Pro někoho je to prostředek k odreagování a odpočinku, pro někoho způsob, jak zmírnit zábrany a stud při společenských událostech nebo jak na chvíli zapomenout na své starosti a tíživé myšlenky a alespoň na chvíli se cítit lépe. Co když ale člověk alkoholem nezahání jen běžnou špatnou náladu, ale snaží se alkoholem “zaléčit” dlouhodobější a mnohem tíživější problém – depresi?

Užívání alkoholu jako prostředku pro subjektivní zmírnění příznaků deprese rozhodně není neobvyklé.1 Alkohol sice může přinést krátkodobou úlevu, ale depresivní příznaky se stejně většinou projeví během abstinence a mohou být intenzivnější.2 Deprese ale nemusí vždy být faktorem, který přispívá ke vzniku závislosti na alkoholu, ale často je tomu i naopak – deprese se může rozvinout v důsledku nadměrného pití alkoholu.1 Ať už jedno způsobuje druhé či naopak, kombinace deprese a závislosti na alkoholu je riziková, například co se týče sebevražedného chování. Lidé trpící depresí a zároveň závislí na alkoholu se pokoušejí o sebevraždu až pětkrát častěji než ostatní depresivní pacienti.3

Možná vám při čtení tohoto článku běží hlavou, jak rozpoznat depresi u sebe či svých blízkých a odlišit ji od běžného smutku nebo špatné nálady. Mezi příznaky deprese patří skleslost, která bývá nejintenzivnější ráno a příliš se nemění ani za okolností, které by nám běžně udělaly radost, pokles energie, snadná unavitelnost, celkové zpomalení tempa, neklid, poruchy spánku (nespavost nebo naopak nadměrná spavost), ztráta zájmu, zhoršená paměť a schopnost soustředění, snížené sebevědomí (pocity viny, nedostačivosti), hmotnostní úbytek/nárůst, snížená/zvýšená chuť k jídlu, snížené libido a v závažnějších případech i myšlenky na sebevraždu.4

Pokud výše popsané příznaky pozorujete u sebe nebo někoho blízkého, neostýchejte se vyhledat odbornou pomoc – psychiatra, případně psychologa. Deprese se často léčí antidepresivy, které může předepsat pouze lékař (nikoliv psycholog), v kombinaci s psychoterapií. V případech kombinace deprese a závislosti na alkoholu je třeba se obrátit na adiktologické služby. Léčba může probíhat ambulantně (pacient do služby pravidelně dochází), ale častější je 3 – 6 měsíční pobytová léčba. S výběrem vhodné adiktologické služby vám rádi pomůžeme na Národní lince pro odvykání na telefonním čísle 800 350 000.

Autor: MaSl

Zdroje:

1 Wilcox, C. E., Tonigan, J. S. (2016). Changes in depression mediate the effects of AA attendance on alcohol use outcomes. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 28, 1–10.

2 Broklová, L., Šťastná, L., & Minařík, J. (2017). Deprese a poruchy vyvolané užíváním alkoholu. Adiktologie, 17(2), 162–167.

3 Weaver, T., Madden, P., Charles, V. et al. (2003). Comorbidity of substance misuse and mental illness in community mental health and substance misuse services. British Journal of Psychiatry, 183, 304-313. 

4 World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​