Národní linka pro odvykání

Dá se závislost zdědit?

Co hraje roli při vzniku závislosti? 

Jak je možné, že někdo zvládne užívat alkohol celý život v přiměřené míře a někdo tzv. “spadne” do závislosti a při odvykání musí projít pobytovou léčbou?

Našli jsme pro Vás pár zajímavých výzkumných výsledků, které mohou odpovědět na Vaše otázky…

Řada lidí se domnívá, že riziko dědění sklonu k závislostem se přenáší pouze přes matku v případě, že matka v těhotenství užívala nějaké návykové látky. Výzkumy ale dokazují něco jiného. Na vzniku závislosti závisí mnoho proměnných a jednou z ní je i dědičnost. V první řadě dědičnost genová (kde figuruje i otec a příp. prarodiče) a v druhé řadě i dědičnost různých společenských faktorů1.

Co to tedy konkrétně znamená?

Studie dvojčat ukázala, že geny hrají roli na vznik alkoholismu a jiné drogové závislosti asi ve 40-60 %. Zhruba z jedné poloviny se tedy na vzniku alkoholismu podílejí geny a podobně stejnou měrou vliv prostředí. Pokud tedy dítě bude mít v genové výbavě sklon ke vzniku závislosti, ale bude vychováváno v prostředí, kde se nedostane do styku s alkoholem a neuvidí ho ani u ostatních, sklon k závislosti se nikdy nemusí projevit2.

A co je tedy to, co lidi se závislostí odlišuje od těch, kteří si nikdy závislostí neprošli?

Jedná se o tzv. odměňovací systém, který je součástí mozku každého savce, tedy i člověka. Tento systém řídí naši potřebu potravy či rozmnožování. Dopamin a serotonin jsou hlavní látky, které náš odměňovací systém stimulují a právě návykové látky zvyšují koncentrace dopaminu a serotoninu v odměňovacím systému. Mezi poruchy odměňovacího systému patří mimo jiné právě i závislost na alkoholu a jiných návykových látkách, včetně nelátkové závislosti – patologického hráčství. K aktivaci odměňovacího systému pak tedy nedochází nejen při výše zmíněných “přirozených” aktivitách, ale právě i při užívání látek způsobujících závislost2.

Zkušení psychologové také tvrdí, že dispozici k závislosti, i když je pouze skrytá, mohou odhalit z určitých typických osobnostní rysů jedince1.

Co vše na Vás tedy může odhalit to, jak se chováte? A jak tedy předejít tomu, že vás ovládne závislost?

  • Mějte záliby – Sport, čtení, přátelé… Dělejte něco, co Vás baví, uvolňuje a dělá šťastným, protože tak se rovněž vyplavuje endorfin, hormon radosti. Pak už váš mozek nebude mít potřebu hledat něco, na čem být závislý. 
  • Pracujte se stresem/emocemi – Každý zažíváme stres, ale ne každý ho umíme zdravě řešit… Soustřeďte se na dech, běžte se proběhnout, vyřvat, dejte si něco k jídlu nebo se se svými pocity někomu svěřte a především – zkuste vnímat své tělo, jak se cítí při stresu, jak reaguje, to vám může pomoci odhalit, že jste se do stresu vůbec dostali a je třeba s tím něco dělat.

Autor: LuSo

1 Kar. (2018) Náchylnost ke zneužívání drog je i v genech, roli ale hraje víc faktorů, tvrdí vědci. ČT24. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2691338-nachylnost-ke-zneuzivani-drog-je-i-v-genech-roli-ale-hraje-vic-faktoru-tvrdi-vedci

2 Zaostřeno na drogy. (2007) Dědičnost látkových závislostí. Praha, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4609/583/Zaostreno_na_drogy_200703.pdf

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​