Národní linka pro odvykání

Všímavost – pomocník na cestě odvykání

Kuřáci, kteří chtějí přestat s kouřením, často hledají různé metody, které by jim odvykání mohly usnadnit. Jednou z aktuálně zkoumaných intervencí je praktikování všímavosti. 

Mnohdy největším problémem kuřáků, kteří začali s odvykáním je craving neboli neutuchající touha užít cigaretu. Craving už stál řadu kuřáků nejeden neúspěšný pokus o definitivní skoncování s kouřením. Není proto překvapivé, že se výzkumníci snaží ověřit účinnost metod, které by mohly craving zmírňovat. Všímavost neboli mindfulness je jednou ze zkoumaných intervencí. 

Všímavost umožňuje věnování pozornosti současnému okamžiku otevřeností, zvědavostí a přijetím. Tímto způsobem mohou kuřáci zvýšit své šance na zvládnutí cravingu. Výzkumy potvrzují využitelnost všímavosti nejen v odvykání kouření, ale také v prevenci relapsu či snižování počtu vykouřených cigaret1. Pokud tedy zápasíte s odvykáním kouření, můžete zkusit zjistit více právě o této metodě, a to například v tomto článku.

1 de Souza, I. C. W., de Barros, V. V., Gomide, H. P., Miranda, T. C. M., de Paula Menezes, V., Kozasa, E. H., & Noto, A. R. (2015). Mindfulness-based interventions for the treatment of smoking: a systematic literature review. The Journal of Alternative and Complementary Medicine21(3), 129-140.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​