Národní linka pro odvykání

Dá se vůle koupit? Finanční motivace u odvykání kouření

Zajímavý americký výzkum publikovaný v časopise The New England Journal of Medicine přináší zjištění, že peněžní odměny mohou zvýšit úspěšnost odvykání kouření.

Při selhání v procesu odvykání si mnoho kuřáků říká, že mají slabou vůli. Přestože jsou celkově rozhodnutí přestat, v konkrétních situacích jejich vůle selhává a v tu chvíli nedokážou odolat chuti na cigaretu. Někteří se svou vůli snaží posílit tím, že se s kamarádem nebo blízkým vsadí o peníze či jinou hodnotnou odměnu, o kterou by přišli v případě, že odvykání poruší. Otázku, jestli jsou takové postupy efektivní, pomáhá zodpovědět zajímavý americký výzkum, který se věnoval využití finanční motivace při odvykání cigaret1.

S nabídkou účasti ve studii výzkumníci oslovili zaměstnance několika amerických společností spolu s jejími partnerkami nebo partnery. Celkově do studie bylo zapojeno 6 tisíc osob. Všichni účastníci dostali přístup k informacím o přínosech odvykání a možnost dostávat motivující textové zprávy. Části participantů byla dále nabídnuta náhradní nikotinová terapie nebo jiné léky na odvykání. Někteří účastníci nakonec navíc dostali nabídku finanční motivace, a to buď v podobě průběžných peněžních odměn za 6 měsíců trvalé abstinence, anebo v podobě peněžní zálohy, která se strhává z účtu v případě nedodržení abstinence.

Výsledky studie ukázaly, že doplnění informační podpory a motivujících zpráv o přípravky pro odvykání nezvýšilo počet úspěšných případů. Naproti tomu přidání finanční motivace k daným intervencím souviselo s vyšším počtem úspěšných případů. Pozoruhodné bylo také zjištění, že u jedinců, kteří aktivně využívali nabízené pomoci, byl počet úspěšných případů 4 až 6 krát vyšší než u pasivnějších účastníků.

Co můžeme z výsledků dané studie odvodit? Zaprvé to, že finanční motivace skutečně může posílit vůli člověka na cestě k nekuřáctví. Sama o sobě však často nestačí. Zapotřebí je totiž také vlastní rozhodnutí a aktivní přístup k odvykání.

1 Halpern, S. D., Harhay, M. O., Saulsgiver, K., Brophy, C., Troxel, A. B., & Volpp, K. G. (2018). A pragmatic trial of e-cigarettes, incentives, and drugs for smoking cessation. New England Journal of Medicine, 378(24), 2302-2310.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​