Národní linka pro odvykání

Zvýšená konzumace alkoholu a porucha spánku u žen 

Poruchy spánku u uživatelů alkoholu nejsou ničím neobvyklým. Samotná nespavost může být spouštěčem konzumace alkoholu, ale také může souviset se zvýšeným rizikem relapsu, psychosociálním poškozením, sníženou kvalitou života či sebevražednými myšlenkami. 

Mnoho studií bylo na tuto problematiku provedeno, ale málo z nich zkoumalo, jak se vztah mezi konzumací alkoholu a nespavostí liší mezi ženami a muži. Inkelis, Hasler a Baker1 právě na tuto problematiku u žen provedli výzkum a došli k závěrům, že ženy byly historicky nedostatečně zastoupeny ve výzkumných studiích o užívání alkoholu a spánku1.

Ačkoli poruchy způsobené užíváním alkoholu v současné době převládají u mužů, rozdíly mezi muži a ženami ve vzorcích konzumace alkoholu se sbíhají. Nyní je více než kdy jindy třeba zohlednit rozdíly v pohlaví ve všech aspektech výzkumu alkoholu. Pouze malá část literatury zkoumala rozdíly mezi pohlavími nebo interakce se sexem ve vztahu k výsledkům spánku a užívání alkoholu, takže je náročné z tohoto výzkumu vyvodit definitivní závěry1.

Kromě pochopení rozdílů mezi pohlavími ve vztahu mezi alkoholem a spánkem je důležité porozumět konzistenci účinků alkoholu na spánek mezi muži a ženami. Alkohol má stejné škodlivé účinky na mnoho aspektů spánku a fyziologii spánku bez ohledu na pohlaví. Vzhledem k tomu, že poruchy spánku tak často hlásí jednotlivci s poruchami způsobenými užíváním alkoholu, a silné souvislosti mezi spánkem, denním fungováním a duševním a fyzickým zdravím, je pro vypracování cílených a vhodných doporučení léčby zásadním pochopení toho, jak se tyto vztahy mohou u žen lišit od mužů1.

Autor: KOSA

1 Inkelis, S. M., Hasler, B. P., & Baker, F. C. (2020). Sleep and Alcohol Use in Women. Alcohol research : current reviews40(2), 13. https://doi.org/10.35946/arcr.v40.2.13

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​