Národní linka pro odvykání

Co je to rodinná terapie?

Rodinná psychoterapie je jedna z možných terapeutických variant. Rodinná terapie vnímá za svého klienta celou rodinu a na každého člena nahlíží jako na část konkrétního rodinného systému. Cílem terapie je objevení nefunkčních míst ve fungování rodiny a navození nových prospěšných změn. Rodinná terapie dokáže napomoci ke zkvalitnění nebo obnovení komunikace v rodině, dává prostor pro porozumění, vyříkání si neshod, nastavení si nových pravidel aj.1

Práce s rodinnou závislých jedinců je podporována především ze dvou důvodů.

  1. Rodinná terapie přispívá a podporuje zdravé a bezpečné prostředí pro abstinenci
  2. Rodinná terapie zabraňuje šíření patologických návyků rodiny do dalších generací, pomáhá k jejich rozpoznání a následně dává prostor pro jejich nápravu2

V každé rodině občas nastanou nějaké neshody či konflikty. Ovšem pokud se tyto konflikty začnou objevovat na denní bázi a stanou se běžnou součástí rodinného fungování, je vhodné zbystřit a zamyslet se nad tím, zdali není vhodné vyhledat pomoc odborníka.1

Existují také situace, kdy naopak není rodinná terapie doporučována. Tyto situace zpravidla bývají v momentech, kdy by se jednalo o násilné donucení členů rodiny a nedobrovolnému se zapojení do terapie.2

Na závěr článku bychom Vvm rádi předali několik kontaktů na zařízení, která rodinnou terapii poskytují. Uvádíme kontakty na zařízení ve vybraných místech České republiky:

Praha

Centrum Rodinné terapie Horizont

Anima Terapie

Brno

Společnost Podané ruce 

Ostrava

Centrum sociálních služeb Ostrava

Plzeň 

Centrum pro rodinu Domus

Liberec

Lirtaps

Olomouc

Společnost Podané ruce

Vysočina

Psychocentrum kraje Vysočina

Autor: AV

Zdroje:

1 Glick, I. D., & Kessler, D. R. (1974). Marital and family therapy. Grune & Stratton.

2 Kalina, K. (2015). Klinická Adiktologie. Grada Publishing.

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​