Národní linka pro odvykání

O nás

Národní linka pro odvykání je v provozu od roku 2016 a jako jediná služba v Česku pomáhá spolu s týmem profesionálně vyškolených psychologů a adiktologů překonávat závislosti všech druhů. Za 5 let zkušeností a spolupráci s více než 6 000 klienty se skrývá služba s propracovanou, efektivní metodikou, a s nejlepšími dosaženými výsledky v oblasti léčby a prevence závislostních onemocnění.

Veřejnost,
firmy, školy,
instituce… vy?

Projekt Národní linka pro odvykání je provozován neziskovou organizací AdiPoint, z.ú. (dříve Českou koalicí proti tabáku, z. s.). K historicky fungující Národní lince pro odvykání kouření na bezplatném čísle 800 350 000 jsme v říjnu 2018 spustili další dvě služby: Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Rozšířili jsme tak svoje působení z prevence užívání tabákových výrobků směrem k zajištění komplexní informativní služby v rámci častých závislostí v České republice a přejmenovala celou službu na Národní linku pro odvykání. V následujícíh letech jsme službu nadále rozšiřovali, a to o drogy, léky a nově též o internet a sociální sítě (netolismus). Naší snahou je zajistit občanům České republiky efektivní pomoc, která je dostupná každému. 

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. NLO byla zřízena Úřadem vlády České republiky.

Veřejnost,
firmy, školy,
instituce… vy?

Projekt Národní linka pro odvykání je provozován neziskoovu organizací AdiPoint, z.ú. (dříve Českou koalicí proti tabáku, z. s.). K historicky fungující Národní lince pro odvykání kouření na bezplatném čísle 800 350 000 jsme v říjnu 2018 spustili další dvě služby: Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Rozšířili jsme tak svoje působení z prevence užívání tabákových výrobků směrem k zajištění komplexní informativní služby v rámci častých závislostí v České republice a přejmenovala celou službu na Národní linku pro odvykání. V nálsedujícíh letech jsme službu nadále rozšiřovali, a to o drogy, léky a nově též o internet a sociální sítě (netolismus). Naší snahou je zajistit občanům České republiky efektivní pomoc, která je dostupná každému.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. NLO byla zřízena Úřadem vlády České republiky.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​