Národní linka pro odvykání

Vypnout mozek pomocí ketaminu?

Výzkum Huntingtonovy choroby přivedl vědce až k podávání ketaminu ovcím za účelem sledování EEG záznamu. To, co popisuje profesor Morton jako velmi neobvyklé, je fakt, že po vysoké dávce ketaminu se mozek ovce úplně zastavil. 

Respektive úplně se zastavila jeho aktivita. Pár minut později se mozek opět rozjel a fungoval tak, jako normálně. Vypadalo to, jako kdyby měl mozek tlačítko on a off a ketamin byl jeho vypínačem. Tento objev koresponduje s tzv. „K-hole“. Tj. užívání vysokých dávek ketaminu, které navozují stav podobající se prožitkům blízkým smrti (near death experience) a pravděpodobně má souvislost s „vypínáním“ mozku.

Ukazuje se, že ketamin ve zdravotnictví a výzkumu může odhalit další tajemství ohledně fungování lidského mozku, a to zejména fungování strukturální sítě neuronů. Nejen ve zdravém mozku, ale také v nemocném trpícím Huntingtonovou chorobou nebo schizofrenií1. Na druhou stranu je nutné podotknout, že tyto velmi aktuální výsledky vznikly z experimentů v kontrolovaném prostředí a může trvat mnoho let, než se naučíme látky jako ketamin používat i v léčbě. Zneužívání těchto látek podobně přínosné účinky přinést nemusí.

Více o výzkumu si můžete přečíst v původním článku. 

1 Nicol, A. U., & Morton, A. J. (2020). Characteristic patterns of EEG oscillations in sheep (Ovis aries) induced by ketamine may explain the psychotropic effects seen in humans. Scientific Reports10(1), 1-10.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​