Národní linka pro odvykání

Vede užívání kokainu k rizikům plicní hypertenze?

Užívání kokainu ve Spojených státech představuje přibližně 36 % celkové celosvětové spotřeby a jeho zneužívání patří k velkému problému veřejného zdraví ve Spojených státech. Přibližně 5,5 milionu Američanů nad 12 let, což zhruba představuje 2 % celkové americké populace, uvedlo, že v minulém roce kokain užili1.

The American Journal of Cardiology otisknul výzkum Bashara N.Alzghoula MD a spol. ohledně užívání kokainu a následného rizika plicní hypertenze. Výzkumníci zkoumali, zda užívání kokainu, při absenci dalších známých příčin plicní hypertenze, by mohlo vést ke zvýšenému systolickému plicnímu arteriálnímu tlaku a zvýšené pravděpodobnosti plicní hypertenze1. Ve výzkumu porovnávali pacienty se zdokumentovaným užíváním kokainu s náhodně vybranou kontrolní skupinou podle věku, pohlaví a rasy bez historie užívání kokainu. Všichni účastníci neměli žádné známé příčiny plicní hypertenze1.

Výsledky výzkumu spojující užívání kokainu s rizikem plicní hypertenze výzkumníci označili jako nekonzistentní a nejasný, avšak dle výzkumu vyšlo, že užívání kokainu udělovalo pětinásobně větší pravděpodobnost echokardiografické plicní hypertenze. Závěrem lze říci, že užívání kokainu bylo spojeno s vyšším systolickým plicním arteriálním tlakem a zvýšenou pravděpodobností echokardiografické plicní hypertenze s pravděpodobným akutním chronickým účinkem1.

Autor: KOSA

1 Alzghoul, B. N., Abualsuod, A., Alqam, B., Innabi, A., Palagiri, D. R., Gheith, Z., et al. (2020). Cocaine Use and Pulmonary Hypertension. The American Journal Of Cardiology, 125(2), 282-288. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.10.008

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​