Národní linka pro odvykání

Česko stále drží rekordní pozice mezi evropskými státy v užívání drog

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti publikovalo nejaktuálnější informace o stavu užívání psychoaktivních látek v jednotlivých evropských státech. Češi se ocitli na čtvrtém místě v kouření marihuany a na pátém místě v užívání nelegálních látek.

Letošní zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, která byla zveřejněna na webových stránkách organizace, přináší nejaktuálnější informace o drogové situaci v různých evropských zemích. Pro Českou republiku byly použity výsledky celopopulačního výzkumu z roku 20182.

Nejčastěji užívanou drogou v Česku je marihuana, kterou si alespoň jednou za život dá kolem 26 % populace. Pro srovnání ve Francii, jež se usadila na prvním místě evropského žebříčku, činí toto číslo necelých 48 %1. Za dobu předchozího roku si marihuanu dalo 8 % Čechů, zatímco mezi mladými lidmi to bylo až necelých 17 %. Nicméně počet mladých lidí kouřících marihuanu v posledním roce mírně poklesl oproti letům 2017 a 2016, kdy činil 19 %1.

V případě nelegálních drog obecně celopopulační průzkum ukázal, že si nelegální látku někdy v životě vzalo přibližně 30 až 40 % Čechů ve věku 15 až 64 let. V posledních 12 měsících si nelegální drogu užilo necelých 9 % populace, což je páté nejvyšší číslo v rámci Evropy. S výjimkou konopí je však výskyt užívání nelegálních látek za poslední rok velmi nízký a u jednotlivých drog činí méně než 1 %. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti dále uvádí, že mezi mladými dospělými je prevalence aktuálního užívání extáze, pervitinu, kokainu a halucinogenních hub relativně stálá. U pervitinu ale v posledních letech dochází k menšímu poklesu v užívání, zatímco u kokainu naopak k mírnému nárůstu1,2.

Autor: IMIK

1Statistical Bulletin 2020 — prevalence of drug use. The European Monitoring Centre For Drugs And Drug Addiction. Retrieved September 09, 2020, from https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020/gps

2Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Retrieved September 09, 2020, from https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33122/871/VZdrogy2018_web%202020-01-13_V02.pdf

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​