Národní linka pro odvykání

Adiktologické poradenství a co od něj očekávat?

Pokud se potýkáte vy či váš blízký se závislostním problémem, možná vám již praktický lékař či jiný odborník doporučil navštívit adiktologickou ambulanci. Ale co se vlastně odehrává v adiktologické ambulanci a co od vstupu do procesu léčby závislostí můžeme očekávat?

Adiktologické poradenství a terapie jsou nejčastěji využívané metody při léčbě závislosti. Je to proces, při kterém terapeut poskytuje klientovi nejen rady, ale i podporu při řešení závislostního problému a potíží s ním spojených. Společnou snahou pomáhá terapeut klientovi získat kontrolu nad svou závislostí, uvědomit si své životní cíle a zmobilizovat klientovi síly a zdroje pro řešení dané situace v jeho životě.1

Rozdělení témat, která patří do adiktologického poradenství, bychom mohli pojmout takto:

Psychologické poradenství, které se dá přirovnat k psychoterapii. Zabývá se klientovými intrapsychickými problémy. Během terapie se nemusí hovořit jen o aktuální situaci, tedy hovořit o závislostním problému, ale lze se věnovat i klientově minulosti a hlubším změnám struktury osobnosti.1

Další důležitou složkou je zdravotní poradenství, kdy jsou klientům poskytovány rady o bezpečnějším užívání návykových látek, o zdravotních dopadech užívání a o možnostech léčby či popis léčebného systému.1

Mnoho klientů uvítá i poradenství právní. Klientům jsou poskytovány informace o zákonech, pravomocích a jak je uplatnit. Často řešenou tématikou u adiktologických klientů je dluhové poradenství, trestněprávní oblast a rodinné právo.1

V neposlední řadě je potřeba zmínit sociální poradenství, během kterého se nejčastěji řeší klientova aktuální sociální situace. Sociální pracovníci jsou schopni klientům pomoci zařídit doklady, podpořit je během hledání bydlení a poskytnout podporu při orientaci v systému sociálních dávek.1

Poradenství je tu pro vás a záleží pouze na vás, zda ho využijete. Pokud nevíte, kam a kde se na takové služby obrátit, neváhejte nám zavolat na čísle 800 350 000. Rádi vám poradíme.

Autor: BERT

Zdroj:

1 Vondráčková, P. (2015). Adiktologické poradenství. In K. Kalina a kol. (Eds.) Klinická Adiktologie (pp. 301-315). Grada.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​