Národní linka pro odvykání

Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy

Přijde vám překvapivé spojení adiktologie s problematikou poruch příjmu potravy? Adiktolog je nelékařský zdravotnický pracovník, který své vzdělání a dovednosti uplatní ve specializovaných pracovištích pro osoby ohrožené závislostí. 

Poruchy příjmu potravy jsou dneska stále více diskutované a až 35 % osob se závislostí má diagnostikovanou poruchu příjmu potravy1. Existuje tu souvislost mezi poruchami příjmu potravy a závislostí na jídle. Obě poruchy mají mnohé společné, proto je potřeba dojít ke komplexní změně životního stylu a všeho s tím spojeného. Není jednoduché změnit své myšlení a postoje k dané problematice, ať už závislostní nebo co se týče poruch příjmu potravy.

Zajímá vás, jak tento výzkum dopadl a jak by se uplatnil adiktolog v problematice poruch příjmu potravy nebo jakou úlohu by sehrál při samotné léčbě klienta?

Pro více informací klikněte ZDE.

1 Hindová, A., & Lososová, A. (2020). Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. Dostupné z: https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2020/01/48-54_Hindová.pdf

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​