Národní linka pro odvykání

Pití alkoholu v adolescenci má značné dopady na mozek a chování

Vědecká studie publikovaná v časopise Nature Reviews Neuroscience informuje o tom, jak pití alkoholu ovlivňuje centrální nervovou soustavu a chování dospívajících.

Pití alkoholu u mladistvých je velkým společenským problémem. Hodnoty spotřeby alkoholu mezi adolescenty jsou v evropských zemích znepokojivě vysoké1. Navíc po celém světě je alkohol příčinou necelých 7 % úmrtí a invalidity u mládeže2. Přehledový článek zveřejněný v časopise Nature Reviews Neuroscience shrnuje výsledky dosavadních výzkumů o dopadech alkoholu na mozek a chování dospívajících3.

V průběhu adolescence stále probíhá dozrávání nervové tkáně a některých mozkových struktur4. Mozek dospívajícího proto může být před alkoholem zranitelnější než mozek dospělého člověka1. Jak výzkumy lidí, tak výzkumy provedené na zvířatech, přináší podstatné důkazy toho, že opakované užívání alkoholu v adolescenci výrazně ovlivňuje centrální nervovou soustavu5,6,7. Mozkové změny, ke kterým dochází následkem pití, zahrnují zejména narušenou myelinizaci (proces vytváření obalů nervových spojů probíhající v adolescenci), horší integritu bílé tkáně, která tvoří mozkové spoje, a také změny v propojení frontálních a limbických oblastí mozku (spoje odpovídající za kontrolu impulzivního chování).

Změny mozkové tkáně se mohou následně projevovat jako deficity v myšlení a každodenním fungování. Ve výzkumech tak byly u dospívajících zjištěny problémy s verbálním učením, pozorností, vizuoprostorovou orientací a pamětí8,9,10. Studie na zvířatech vedle toho objevily snížení flexibility myšlení, vyšší míru úzkostného a riskantního chování, a zvýšení motivace k pití alkoholu v dospělosti11,12,13.

Autor: IMIK

1 Ahlström, S. K., & Österberg, E. L. (2004). International perspectives on adolescent and young adult drinking. Alcohol Research & Health, 28(4), 258.

2 Gore, F. M., Bloem, P. J., Patton, G. C., Ferguson, J., Joseph, V., Coffey, C., … & Mathers, C. D. (2011). Global burden of disease in young people aged 10–24 years: a systematic analysis. The Lancet, 377(9783), 2093-2102.

3 Spear, L. P. (2018). Effects of adolescent alcohol consumption on the brain and behaviour. Nature Reviews Neuroscience, 19(4), 197.

4 Spear, L. P., & Silveri, M. M. (2016). Special issue on the adolescent brain. Neuroscience and biobehavioral reviews, 70, 1.

5 Bava, S., Jacobus, J., Thayer, R. E., & Tapert, S. F. (2013). Longitudinal changes in white matter integrity among adolescent substance users. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 37, E181-E189.

6 Luciana, M., Collins, P. F., Muetzel, R. L., & Lim, K. O. (2013). Effects of alcohol use initiation on brain structure in typically developing adolescents. The American journal of drug and alcohol abuse, 39(6), 345-355.

7 Vetreno, R. P., Yaxley, R., Paniagua, B., & Crews, F. T. (2016). Diffusion tensor imaging reveals adolescent binge ethanol‐induced brain structural integrity alterations in adult rats that correlate with behavioral dysfunction. Addiction biology, 21(4), 939-953.

8 Thoma, R. J., Monnig, M. A., Lysne, P. A., Ruhl, D. A., Pommy, J. A., Bogenschutz, M., … & Yeo, R. A. (2011). Adolescent substance abuse: the effects of alcohol and marijuana on neuropsychological performance. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 35(1), 39-46. –  attention, visuospatial, working memory and other executive function tasks

9 Tapert, S. F., Granholm, E., Leedy, N. G., & Brown, S. A. (2002). Substance use and withdrawal: neuropsychological functioning over 8 years in youth. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 8(7), 873. – memory, attention, visuospatial functioning

10 Hanson, K. L., Medina, K. L., Padula, C. B., Tapert, S. F., & Brown, S. A. (2011). Impact of adolescent alcohol and drug use on neuropsychological functioning in young adulthood: 10-year outcomes. Journal of child & adolescent substance abuse, 20(2), 135-154. – verbal learning

11 Coleman Jr, L. G., Liu, W., Oguz, I., Styner, M., & Crews, F. T. (2014). Adolescent binge ethanol treatment alters adult brain regional volumes, cortical extracellular matrix protein and behavioral flexibility. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 116, 142-151.

12 Miller, K. M., Risher, M. L., Acheson, S. K., Darlow, M., Sexton, H. G., Schramm-Sapyta, N., & Swartzwelder, H. S. (2017). Behavioral inefficiency on a risky decision-making task in adulthood after adolescent intermittent ethanol exposure in rats. Scientific Reports, 7(1), 1-9.

13 Amodeo, L. R., Kneiber, D., Wills, D. N., & Ehlers, C. L. (2017). Alcohol drinking during adolescence increases consumptive responses to alcohol in adulthood in Wistar rats. Alcohol, 59, 43-51.

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​