Národní linka pro odvykání

Pojali jste jako rodiče podezření, že Vaše dítě užívá návykové látky, a nevíte, jak se zachovat? Případně se obáváte, že by mohla podobná situace nastat do budoucna? Právě pro Vás  vytvořila organizace Magdaléna o.p.s. poradenskou příručku Drogy a Vaše děti1

Autoři v ní stručně a přehledně nastiňují důvody experimentování s drogami, z toho vyplývající rizika a v neposlední řadě také ukazatele, které mohou napovědět, že dítě drogu užilo, případně se na ní již stalo závislé. V příručce můžete nalézt také rady, jak v takovém okamžiku postupovat. V případě, že dítě přijde domů pod vlivem návykové látky, doporučují autoři zachovat klid, zjistit věcné informace (kde, kdy a s kým dítě drogu užilo) a jasně vyjádřit svůj postoj k návykovým látkám. V případě, že je dítěti zle, motá se, ztrácí vědomí nebo hrozí, že ublíží sobě nebo okolí, je nezbytné urychleně zavolat záchrannou službu nebo policii1.

Pokud zjistíte, že je dítě na návykové látce závislé, snažte se s ním o tom hovořit v klidu, po opadnutí prvotního šoku a negativních emocí. Bezpečná atmosféra pomůže dítěti být k vám upřímné. Potomkovi naslouchejte, snažte se zjistit, co mu drogy poskytují. Dejte mu najevo, že jeho problém nenaruší váš vzájemný vztah. Zároveň co nejdříve navštivte odborníka, který se na danou problematiku zaměřuje. 

Autor: TerS

1 Magdaléna o.p.s. (2013). Drogy a vaše děti. Poradenská příručka pro rodiče. Dostupné zde: http://www.magdalena-ops.eu/cz/images/publikace/drogy-a-vae-dti.pdf

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​