Národní linka pro odvykání

Binge drinking – když nárazově přesáhnete míru

Nárazové pití alkoholu, neboli binge drinking, je takové užívání alkoholu, při kterém je příjem 60 a více gramů čistého alkoholu při jedné příležitosti 1. Jde tedy o situaci, kdy během jednoho večera vypijete více alkoholických nápojů (např. tři skleničky vína, či piva za sebou). 

V Americe se jedná o nejčastější vzorec užívání alkoholu – bohužel jde také o jeden z velmi nebezpečných. Týká se více mužů než žen a nejčastěji jde o uživatele ve věku 18-34 let 2

Proč je nárazové pití nebezpečné a jaké negativní dopady může mít?

Je důležité mít na paměti, že i nárazové pití (např. jednou týdně) může mít negativní dopady. Nejčastěji se s nárazovým pitím spojují:

  • autonehody či jiné nezamýšlené nehody a poranění,
  • otravy alkoholem,
  • násilné činy či sexuálně násilné činy,
  • nechtěná těhotenství a přenos pohlavních chorob,
  • problémy s pamětí 2

Dlouhodobě se také mohou rozvinout potíže s užíváním samotného alkoholu, které mohou dojít až do stádia závislosti. Nárazové pití ovšem může dlouhou dobu zůstat bez povšimnutí okolí, zejména pokud jde o konzumaci na společenských akcích v nějakém delším časovém intervalu. 

1 Alkohol pod kontrolou (2020). Jaký vliv na mě má nárazové užívání? Dostupné z: https://www.alkoholpodkontrolou.cz/co-uz-je-zavislost/narazove-uzivani/

2 CDC (2020). Binge drinking. Dostupné z: https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/binge-drinking.htm

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​