Národní linka pro odvykání

Dlouhodobé výsledky psychedeliky asistované psychoterapie MDMA při léčbě PTSD

PTSD neboli post traumatická stresová porucha je onemocnění, které má hluboký vliv na zdravotní a sociální stránku jedince. Léčba této nemoci je dlouhodobá a náročná.

MDMA či extáze, látka, kterou lidé užívají většinou rekreačně má nadějné výsledky v léčbě PTSD. 56 % ze 100 účastníků výzkumu nesplňovali kritéria PTSD dva měsíce po terapeutické intervenci zahrnující MDMA. Po jednom roce se ze vzorku (n=91) 67 % lidí vyhnulo diagnóze PTSD1.

To je průlom, který svět právě teď potřebuje“ – Yazar-Klosinski

Aby z užívání MDMA mohl klient terapeuticky benefitovat a docházelo k zlepšení, je třeba, aby byla podávána pod lékařským dohledem v pevně stanovených podmínkách. Užívání MDMA k sebemedikaci není to, co z výzkumu vyplývá a není doporučováno. Pokud Vás trápí problémy s PTSD, vyhledejte odbornou pomoc, která je u nás dostupná.

Autor: DKNY

1 Jerome, L., Feduccia, A. A., Wang, J. B., Hamilton, S., Yazar-Klosinski, B., Emerson, A., … & Doblin, R. (2020). Long-term follow-up outcomes of MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD: a longitudinal pooled analysis of six phase 2 trials. Psychopharmacology.

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​