Národní linka pro odvykání

Mezi závislostí a osobností existuje vzájemný vztah. Jednak osobnostní poruchy mohou vést k většímu riziku užívání návykových látek, stejně tak závislostní chování narušuje osobnost člověka1.

Každý z nás je určitou osobností a majitelem vesměs vrozeného temperamentu, který může a nemusí nahrávat rozvoji duševních poruch2, jakými jsou například právě závislosti. Primárně je se závislostním chováním spojována temperamentová složka “vyhledávání nového” (z angl. novelty seeking)3, která v sobě zahrnuje zvýšenou impulzivitu a sníženou schopnost frustrační tolerance4.

Kromě temperamentu naší osobnost tvoří také charakter, který je ovlivněn prostředím a našimi zkušenostmi. Charakter má více složek a jednou z nich je sebeřízení (z angl. self-directedness). Nižší hodnoty sebeřízení jsou spojovány jak se zvýšeným rizikem rozvoje drogové závislosti, tak poukazují na potenciálně přítomnou poruchu osobnosti3.

Poruchy osobnosti mají jedno specifikum v porovnání s ostatními duševními poruchami, a to, že jsou tzv. egosyntonní1, což znamená, že člověk trpící poruchou osobnosti je se svým osobnostním nastavením v souladu. Naopak většina ostatních duševních nemocí je tzv. egodystonních, tj. člověku jsou dané nemoci na obtíž a rád by se jich zbavil. V praxi to znamená, že člověk trpící například depresí si je vědom svých potíží a ty mu překážejí. Zatímco u člověka majícího poruchu osobnosti jsou to většinou druzí lidé, kteří si potíží u dotyčného všímají, zatímco sám dotyčný nevnímá, že by měl problém.

Podobně je tomu však i u závislostí. Častokrát to bývá okolí člověka, které si všímá že je s uživatelem něco v nepořádku. Cílem intervencí je to, aby se z toho co bylo egosyntonní učinilo něco, co je egodystonní. Častokrát je však kontraproduktivní snažit se druhého přesvědčovat racionálními argumenty, protože soulad či nesoulad se současným stavem je z velké části záležitost emoční.

A pracovat s emocemi, to je v lecčem hodně komplexní a náročná práce, na kterou neexistuje snadný návod.

Neváhejte se nám ozvat a my s Vámi rádi probereme, jak komunikovat s příbuzným či známým! Stylem komunikace můžete přispět k tomu, aby získal větší náhled na svou situaci.

Autor: DABŽ

1 Riegel, K. D., Kalina, K., & Pěč, O. (2020). Poruchy osobnosti v 21. století. Praha, ČR: Portál.

2 Bajraktarov, S., Gudeva-Nikovska, D., Manuševa, N., & Arsova, S. (2017). Personality characteristics as predictive factors for the occurrence of depressive disorder. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 5(1), 48-53.

3 Milivojevic, D., Milovanovic, S. D., Jovanovic, M., Svrakic, D. M., Svrakic, N. M., Svrakic, S. M., & Cloninger, C. R. (2012). Temperament and character modify risk of drug addiction and influence choice of drugs. The American Journal on Addictions, 21(5), 462–467.

4 Cornellà-Font, M. G., Viñas-Poch, F., Juárez-López, J. R., Martín-Perpiñá, M. de las M., & Malo-Cerrato, S. (2019). Temperament and attachment as predictive factors for the risk of addiction to substances in adolescents. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 23(3), 179-187.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​