Rubriky
Články Ostatní

Jóga a rekreační cvičení jako nástroj v boji proti závislostem

Sedavý život s minimem pohybu? Přesně tento problém jednadvacátého století ovlivňuje naši psychickou pohodu a taktéž vede k bolestivým tělesným projevům, kde se mnohdy jako jediné východisko může zdát „zázračná“ pilulka proti bolesti nebo sklenička alkoholu.

Avšak existují průzkumy, které dokládají, že rekreační cvičení zmírňuje, jak bolesti těla, tak i projevy lehčí deprese a úzkosti. Obrovskou výhodou je, že efekt můžeme pozorovat prakticky okamžitě. Pokud se zaměříme na české země, tak v léčbě závislostí má sport své nezastupitelné místo, a to především díky jeho velkému propagátorovi docentu Skálovi. Druhý matador, české psychiatricko-adiktologické scény MUDr. Nešpor, již léta doporučuje cvičení jógy a to v první řadě z důvodu, že jóga disponuje nesoutěživým charakterem cvičení a především se soustředí na vnímání sebe sama, svého těla a svých vlastních prožitků a pocitů. Mnohým pacientům navrací ztracené sebevědomí, které by mohlo být při soutěživém sportu ještě více otřesené. Sám MUDr. Nešpor uvádí, že cílené a vhodně zvolené cvičení je dobrou prevencí v boji proti závislostem1

1 Nešpor, K. (2005). Pohybová cvičení a jóga v prevenci a léčbě závislosti.