Národní linka pro odvykání

Odvykání drogám

800 350 000

Volejte bezplatně | po – pá | 10 – 18

Proč se obrátit
na linku?

Vytvořená drogová závislost začne velmi snadno a velmi rychle ovlivňovat naše životy. Na národní lince pro odvykání drog vám poskytujeme bezplatnou telefonickou pomoc v náročné situaci spojené s užíváním návykových látek, a to jednorázově nebo i opakovaně. 

Vaše zkušenost může být s marihuanou, tanečními drogami, pervitinen, kokainem, heroinem, halucinogeny (jako např. LSD) a dalšími návykovými látkami. Probereme s vámi vaše užívání a aktuální situaci, a pomůžeme vám se v situaci zorientovat a naplánovat další kroky. Pomoc u nás probíhá na bázi návazných konzultačních telefonátů, během kterých s vámi projdeme možnosti harm reduction (snižování rizik), nebo léčby přesně na míru vaší situaci. Následně vám pomůžeme vytrvat ve svém rozhodnutí.

Pro koho je
linka určena?

Linka je určena všem občanům ČR starším 15 let, kteří sami chtějí nebo zvažují odvykání drog, nebo se potřebují poradit ohledně odvykání svých blízkých osob. Volat můžete každý všední den od 10 do 18 hodin. Služba poskytuje poradenství také pro odborníky (psychology, adiktology, sociální pracovníky…), kteří se ve své praxi setkávají s osobami závislými na návykových látkách a chtějí se o možných řešeních poradit.

Mám starost
o někoho jiného

Pokud jste si všimli, že má některý z vašich blízkých problém s drogami do takové míry, že už to omezuje nejen jeho, ale i lidi okolo, zavolejte nám. Rádi s vámi celou situaci probereme, nabídneme možnosti, jak se ve vypjatých situacích zachovat, a nebo vás odkážeme na někoho ve vašem blízkém okolí, kdo vám může pomoci napřímo.