Národní linka pro odvykání

Antikoncepce a kouření, je to v pořádku?

Z mnoha stran nás obklopují informace o tom, čím nám kouření škodí a jaké stránky života nám komplikuje. Často však může být opomíjen jeden z rizikových faktorů, který může ohrožovat (přibližně) polovinu populace, a to ženy. V dnešním článku se dozvíte, jaká rizika přináší současné užívání hormonální antikoncepce a kouření.

Z posledního výzkumu z roku 2019 vyplývá, že denně kouří 15,2% žen.1 Toto tedy zajisté není zanedbatelný počet lidí. Jedním z důvodů, proč by se toto téma nemělo podceňovat je mimo jiné i to, že v posledních letech přibývá počet mladých dívek, které kouří. V roce 2019 uvedlo zkušenost s kouřením 54 % šestnáctiletých.1 Kouření během posledních 30 dnů poté uvedlo 20,8 % chlapců a 26,5 % dívek.1

Kontraindikací pro nasazení hormonální antikoncepce je více, ale jedním z nich je kouření více než 15 cigaret denně u žen nad 35 let.2

Samotné užívání antikoncepce totižto přináší vyšší riziko infarktu myokardu, které se zvyšuje při současném kouření cigaret a s vyšším věkem.2

Neměli bychom opominout ani riziko ischemické cévní mozkové příhody, jejíž riziko se opět s užíváním antikoncepce zvyšuje a při současném kouření narůstá riziko ještě o něco více.2

I přes to, že toto téma není ve společnosti příliš otevíráno, určitě to není něco, o čem byste se nemohly poradit se svým ošetřujícím gynekologem a společně zvážit pro a proti kombinace kouření a užívání antikoncepce.

Zvažujete, že s kouřením mimo jiné i z tohoto důvodu chcete přestat? Neváhejte se nám ozvat na naší bezplatné lince na čísle 800 350 000. Nabízíme vám naši podporu.

Autor: BERT

Zdroje:

1 Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z., Cibulka, J., Fidesová, H., & Vopravil, J. (2020). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.

2 Fait., T., Nouzová, K., Sýkorová, P., Fanta, M., Vrablík, M., & Skřenková, J. (2005). Přínosy a rizika moderní kombinované hormonální antikoncepceČasopis lékařů českých, 144(4), 238-244.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​