Národní linka pro odvykání

Jak odmítnout alkohol?

Představte si následující situaci. Jdete na oslavu narozenin a víte, že dnes nechcete pít alkohol, protože vás zítra čekají pracovní povinnosti nebo třeba chcete jet s rodinou na výlet. Pak to ale přijde… “Ale no tak, snad si s námi alespoň připiješ.” “To si říkáš chlap?!” “Ty jsi těhotná?”

V současné společnosti je alkohol vnímán jako běžná součást dospělé zábavy a člověk abstinující – ať už dlouhodobě či nárazově, může být často vystaven nepříjemnému sociálnímu tlaku v podobě přemlouvání, zesměšňování a někdy až citového vydírání (“Ty si se mnou nedáš panáka, to jsi kámoš?”). Pokud chce člověk setrvat ve svém rozhodnutí, je dobré se na takové situace předem připravit. 

Je důležité se nad situací předem zamyslet a v případě, že se jeví jako riziková ve smyslu, že by bylo příliš obtížné alkohol odmítnout, je lepší se situaci úplně vyhnout (např. na oslavu nejít)1. Pokud ale uvážíte, že se situaci vyhýbat nechcete, pouze se chcete vyhnout alkoholu, je užitečné mít v záloze několik způsobů odmítnutí. Pro většinu lidí je výrazně snadnější odmítnout někoho, na kom jim nezáleží. V takových situacích bývá snadné říci rázné “ne”, “nechci” nebo člověka ignorovat1. Jak ale zdvořile odmítnou někoho, koho máme rádi?

V případě, že to situace umožňuje, můžete nabídnout lepší alternativu, kde budete mít nad situací větší kontrolu – např. pozvání domů místo sezení v hospodě1. Jdete-li k někomu na návštěvu, můžete si přinést nějaký nealkoholický nápoj, se kterým se budete moci plnohodnotně účastnit přípitků a dalších společenských “rituálů”. Ke zdvořilému odmítnutí alkoholu můžete přidat vysvětlení, proč pít nechcete, aby bylo jasné, že odmítáte alkohol a ne osobu, která jej nabízí. Záleží ale jen na vás, jak moc chcete být ve vysvětlování konkrétní1.

Někdy se ale může stát, že okolí důvody a rozhodnutí abstinovat nerespektuje. V takových případech může fungovat po krátkém odmítnutí převést řeč jinam, ideálně na téma, které by osobu nabízející alkohol mohlo zaujmout1. V krajních případech lze použít metoda tzv. porouchané gramofonové desky, kdy člověk stále dokola opakuje své stanovisko např. “ne, děkuji”1. Při dlouhodobé abstinenci se může vyplatit odmítnout alkohol jednou provždy: např. “Ne díky, co jsem s pitím přestal, cítím se daleko líp.” nebo “Nechci, s pitím jsem skončil, nedělalo mi to dobře.”1

Situace odmítání alkoholu mohou být někdy náročné a nepříjemné. Nezapomínejte, že rozhodnutí nepít je vaše soukromá věc, kterou nemusíte před nikým obhajovat. Stejně jako kdybyste nepili kávu, nejedli maso, apod. Pokud si někdo vaše odmítnutí alkoholu bere osobně, nenesete za to žádnou odpovědnost. Chcete-li si o způsobech, jak odmítnout alkohol více pohovořit, můžete se obrátit na naši linku 800 350 000.

Autor: MaSl

1Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006; 238. Dostupné z: http://www.drnespor.eu/tyka06e.pdf

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​