Národní linka pro odvykání

Vliv alkoholu na řídící funkce člověka

Alkohol je látka pro tělo toxická, není našemu tělu vlastní. Svým působením ovlivňuje naše psychické i tělesné zdraví. Mezi lidmi jsou velmi známá rizika spojená především s trávicím traktem. Velmi známá bývají nejrůznější poškození jater.1 Ovšem věděli jste, že dlouhodobé nadměrné působení alkoholu ovlivňuje také náš centrální nervový systém, specificky náš mozek?

Alkohol škodí nejen játrům, ale i mozku

Jedním z možných poškození mozku je poškození tzv. řídících funkcí, neboli funkcí exekutivních.1 Tyto funkce jsou nezbytně potřebné v lidských každodenních činnostech. Jedná se o funkce, které nám pomáhají vnímat svět kolem nás a pomáhají nám v něm správně fungovat. Do skupiny těchto funkcí patří schopnost plánování, paměti, rozhodování, schopnost vytvářet si cíle, sebekontrola, úsudek, kreativita, schopnost řešení problémů, schopnost přijímat nové informace aj.2

50 až 80 % pacientů s diagnózou závislosti na alkoholu vykazuje v klinických testech deficit v oblasti řídících a kognitivních funkcí.3 Specificky bývá u jedinců závislých na alkoholu nejvíce poškozená pracovní paměť, pozornost, rychlost zpracování informací či prostorová představivost.3

Dobrou zprávou ovšem je, že existují způsoby rehabilitace těchto funkcí a programy, které se snaží pomoci opět vrátit stav řídících funkcí do funkčního stavu. Prvním krokem k tomu, aby funkce opět mohly fungovat, jak mají, je omezení či úplná abstinence od alkoholu. Následně existují rehabilitační programy, které odborníci využívají v individuálních terapiích.3

Nikdy není pozdě na změnu. Pokud cítíte, že vám pití alkoholu příliš zasahuje do vašeho života a cítíte, že byste chtěli omezit nebo přestat, neváhejte se obrátit na naší bezplatnou linku na čísle 800 350 000, kde vám tým odborných konzultantů velmi rád poskytne odborné poradenství. 

Autor: AV

Zdroje:

1 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Grada Publishing. 

2 Kulišťák, P. (2017). Klinická neuropsychologie v praxi. Karolinum.

3 Charvát, M., & Švachová, L., (2017). Diagnostika vybraných kognitivních a exekutivních funkcí u osob léčených se syndromem závislosti na alkoholu a její využití v léčbě a doléčování. Adiktologie, 17(4), 250-260.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​