Národní linka pro odvykání

Motivační rozhovory pro snížení rizikového pití

Motivační rozhovory jsou způsobem vedení konverzace s klientem, které mají za cíl posílit motivaci klienta ke změně chování a prožívání1. Jedná se o přístup respektující, kdy není cílem klienta ke změně dotlačit, ale pomoci mu nalézt vnitřní zdroje a důvody, proč změnu uskutečnit.

V loňském roce se uskutečnila studie, která zkoumala účinnost intervencí z motivačních rozhovorů na studentskou konzumaci alkoholu2. Probandi, poté co prošli 6 týdenním programem, demonstrovali snížení rizikového užívání alkoholu v porovnání s mírou jejich pití před startem programu. Díky tomu, že studie nezkoumala populaci přímo závislou na alkoholu, tak její výsledky ukazují na to, že motivační rozhovory jsou účinnou intervencí pro snižování rizik i v případě rekreačních pijáků, jakými jsou například právě univerzitní studenti.

Při práci s klienty na lince využíváme principů motivačních rozhovorů i my. Neváhejte se nám proto ozvat a rádi Vám pomůžeme prozkoumat, jak jste na tom s motivací ke změně svých alkoholových návyků vy. Třeba zjistíte něco nového nejen o tom, jak to máte s pitím. Je totiž například normální, že lidé mohou pít, protože pije jejich okolí a je to “sociálně žádoucí”. Zavolejte a společně to probereme!

Autor: DABŽ

1 Soukup, J. (2014). Motivační rozhovory v praxi. Praha, ČR: Portál.

2 Dorais, S., Gutierrez, D., & Gressard, C. R. (2019). An evaluation of motivational interviewing based treatment in a university addiction counseling training clinic. Counseling Outcome Research and Evaluation, 11(1), 19-30.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​