Národní linka pro odvykání

Odvykání a fungování služeb v souvislosti s onemocněním COVID-19

Jsme připraveni na Vaše dotazy ohledně závislostí, odvykání a fungování služeb v souvislosti onemocněním COVID-19

Aktuální nouzový stav způsobený pandemií COVID-19 byl určitě pro všechny z nás velkým překvapením. To přineslo i řadu změn v provozu sociálních služeb pro drogově závislé i jejich blízké příbuzné. Protože jsme si vědomi toho, že tato situace přináší mnoho otázek a nejistot, kam se můžete obrátit s dotazy, přinášíme Vám krátké shrnutí, jaké služby Vám může nabídnout Národní linka pro odvykání i odpovědi na nejčastější dotazy.
Národní linka pro odvykání (kouření, alkoholu, hraní, drog) je linka dostupná zcela ZDARMA po celé České republice pro uživatele návykových látek i jejich blízké. Jsme specifičtí v tom, že jsme službou pouze telefonickou a díky tomu fungujeme i nyní BEZE ZMĚNY, tedy každý všední den od 10 do 18 hodin. Naleznete nás po celý den také na chatu, emailu a facebooku (odkazy pod článkem). Nejjednodušší je ale zavolat na číslo 800 350 000 a pohovořit si s některým z našich konzultantů, který se Vám bude rád věnovat. Vyslechneme si, co Vás trápí, zodpovíme Vaše dotazy, poradíme nejlepší praxi, o které víme a případně Vás odkážeme do dalších služeb. Chápeme, že nouzový stav může přinést stres, strach i obavy o sebe či Vaše blízké. Proto kromě poskytnutí faktických informací o fungování adiktologických služeb, jsme schopni předat i specifické informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 pro drogově závislé osoby, včetně těch bez domova, které nemají přístup k žádným aktuálním informacím. Jsme schopni poradit, jak se chovat při podezření z nákazy koronavirem a předat důležité kontakty pro další postup a následné testování. Můžeme Vám předat telefonní čísla na všechny zdravotní pojišťovny i na místní hygienické stanice, které se touto problematikou zabývají.

Zodpovězení nejčastějších dotazů ohledně aktuální situace:

Přijímají v současnosti nemocnice a psychiatrické léčebny nové pacienty?

NE. Příjem nových pacientů je pozastaven, stejně tak i vstupní pohovory. Až se situace stabilizuje, příjem se opět spustí a dostanete nový termín. Totéž platí pro detoxifikační oddělení.

Jsou v provozu terénní programy a kontaktní centra?

ANO. Většina těchto služeb se snaží tu pro své klienty i v této situaci být, avšak provoz je omezen a zkrácen. V kontaktních centrech nadále probíhá výměna materiálu, ošetření a někde i individuální poradenství. Kontaktní místnosti a všechny skupinové konzultace jsou do odvolání zrušeny. Pro bližší informace o konkrétním kontaktním centru či terénním programu můžete kontaktovat naši linku na tel. 800 350 000.

Jsem příbuzný člověka, který je aktuálně v léčbě, mohu ho navštívit?

NE. Aktuálně jsou návštěvy v pobytových službách i terapeutických komunitách zakázány.
Jsem drogově závislý člověk a žiji na ulici, kam se mám hlásit, když u sebe mám podezření na covid-19?
Nejrychlejší je zavolat na Národní linku pro odvykání s číslem 800 350 000, kde Vám poskytneme konkrétní informace o postupu a předáme telefonní kontakt na vaši zdravotní pojišťovnu či hygienickou stanici. Tam Vám sdělí adresu, kam se jít nechat otestovat.

Jak se mám chovat, abych se nenakazil covid-19?

Na prvním místě je hygiena.
1. Omezte na maximum cestování v MHD, kde je velká koncentrace lidí, pokud už jet musíte, minimalizujte dotýkání se tyčí a dalších předmětů, na které sahá velké množství lidí a zároveň omezte dotýkání se svých úst, očí, nosu.
2. Co nejčastěji si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem.
3. Vytvořte si jakoukoliv formu roušky, kterou si zakryjete ústa a nos – může to být šátek, kus prostěradla nebo přímo rouška – tím chráníte z části ne jen sebe, ale i ostatní!
4. Pokud jste uživatel drog, nesdílejte s nikým jointy, jehly ani jiné předměty, které užíváte při aplikaci drogy.

Všechny služby se snaží o to, aby zůstaly v provozu pro své klienty alespoň v omezené míře. Dodržujte hygienická opatření, ať neriskujete nákazu personálu a úplné uzavření služby.
Bohužel některé služby i přes to byly nuceny dočasně uzavřít provoz, protože se jejich pracovníci ocitli v karanténě. Buďte proto prosíme trpěliví a chápaví, i když jste sami v tíživé situaci. V těchto náročných časech musíme držet při sobě a pomáhat si více než kdy dřív.

Odkazy na nás:

web: www.chciodvykat.cz
chat: www.bezcigaret.cz
FB: https://www.facebook.com/narodnilinkaproodvykani/
email: poradna@bezcigaret.cz

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​