Národní linka pro odvykání

Jsem dítě nebo mladistvý a potřebuji pomoci s odvykáním. Kam se mám obrátit?

Ač se to mnohdy nemusí zdát, se závislostmi různých druhů se potýkají i děti. Naštěstí je nám i tato problematika známa a i u nás, v České republice, existují různé formy pomoci.

Na Národní lince pro odvykání máme možnost hovořit s osobami starších 15 let. Zároveň rozumíme tomu, že ne pro všechny je jednoduché o svých strastech hovořit, proto nabízíme i formu chatového spojení či přes email na adrese poradte@chciodvykat.cz. Kam se však mohou obrátit osoby mladší 15 let?

Adiktologické ambulance pro děti a dorost

Stejně jako pro dospělé uživatele, máme i zde škálu možností, kde si ohledně užívání či experimentování s návykovými látkami mohou nechat poradit. Jednou z možností je domluvit si schůzku v adiktologické ambulanci pro děti a dorost. Záleží na situaci, ale často může dítě přijít na první konzultaci s odborníkem v doprovodu svého rodiče. V dětské ambulanci se klientem nemusí stát pouze dítě, ale mnohdy je vhodné pro dlouhodobou práci s klientem navázat spolupráci s rodinnými příslušníky, např. formou souběžné rodinné terapie.1

Zároveň se adiktologické ambulance nezabývají jen látkovými závislostmi (drogy, alkohol), ale i závislostmi nelátkovými (např. nadužívání počítače, telefonu či gambling).2

Mezi poskytované služby adiktologické ambulance patří podání základních informací v oblasti návykových látek, testování na přítomnost návykových látek, komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta a následná individuální spolupráce.2 Dále např. i preventivní péče ve chvíli, kdy dítěti či mladistvému užívání návykových látek hrozí či s nimi již experimentuje.

Další tipy na služby a jejich webové stránky

S výběrem pro vás vhodné organizace by vám mohla napomoci tzv. Mapa pomoci, kde je možnost vybrat si druh léčebného zařízení a kraj, což může velmi usnadnit váš výběr.

Pro dětskou a mladistvou klientelu je i speciální web, který nese název DaDA – zkratka pro Dětskou a dorostovou adiktologii. Na těchto stránkách opět můžete naleznout seznam služeb dle krajů a dle zaměření.

Užívání návykových látek může být spojeno i s případným násilím v domácím prostředí. Pro tyto situace je možné obrátit se na chat na stránkách Dětství bez násilí.

Telefonický kontakt je pak možný na Lince bezpečí, která je určena dětem a studentům do 26 let, je zdarma a dovoláte se na čísle 116 111. Obdobná služba, jako je Linka bezpečí je i rodičovská linka. Více informací naleznete na jejich webových stránkách.

Služeb pro pomoc dětem v závislosti není málo, proto se v případě potřeby na nějakou z nich obraťte. Nemusíte se svou závislostí a problémy s ní spojenými být sami, ať už jste dítě, mladistvý, či jejich blízký.

Autor: BERT 

Zdroje:

1 Paulík Lichková, A. (2021, 23. duben). Abstinence může být u mladých nepředstavitelná, v případě závislosti na počítači těžko reálná, říká adiktolog. Diagnóza F. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/abstinence-muze-byt-u-mladych-nepredstavitelna-v-pripade-zavislosti-na-pocitaci-8475462

2 Adiktologie.cz (2021, 1. červen). Ambulance dětské a dorostové adiktologie. Dostupné z: https://www.adiktologie.cz/ambulance-detske-a-dorostove-adiktologie

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​