Národní linka pro odvykání

Finance potřebné k léčbě závislostí v rámci jednoho kalendářního roku

Pro každý konec roku jsou typická rekapitulace a shrnutí. Jedno takové shrnutí koncem roku 2020 vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna. VZP zveřejnila množství finančních prostředků, které byly potřeba vynaložit v rámci zdravotnictví k léčbě závislostních onemocnění. VZP ve svém zveřejnění otevřeně hovořila o faktu, že za posledních 5 kalendářních let, byl rok 2020 nejnákladnější. V roce 2020 VZP svých klientům poskytla celkem 1 055 939 797 Kč k léčbě závislostí.1 

Ve zprávě pojišťovna uvádí, že se nikterak výrazně nezvýšil počet klientů, kteří by žádali o poskytnutí služeb a úhrad, ale zvyšují se náklady spojené s léčbou. Počet klientů se dlouhodobě pohybuje okolo 40 tisíc za rok. Ovšem vzrůstající tendenci oproti minulých let má počet dětských klientů, kteří se dostanou do rukou profesionálů v oblasti léčby závislostí. Konkrétně zpráva VZP udává rozdíl + 200 dětských klientů (do 18 let) za rok.1 

Nejčastěji zneužívanou látkou je alkohol.

Alkohol dominoval ve skupině mladistvých pojištěnců, ale také těch dospělých. U nezletilých se nadále v popředí vyskytovalo zneužívání marihuany a pervitinu. U dospělých jedinců se do popředí krom alkoholu dostaly léky a jejich farmakologické zneužívání a také látky opiátového charakteru.1 

V naší společnosti podle možných statistik a průzkumu nestoupá nijak závratně množství jedinců, kteří by měli nějaký adiktologický problém, ovšem stoupají náklady spojené s jejich léčbou (opakované léčby, stoupající cena za služby, aj.).1

dětských klientů přibývá

Naši pozornost by rozhodně měla zaujmout skutečnost, že dětských adiktologických klientů přibývá. To samozřejmě není dobrá zpráva, jelikož vývoj dětského a mladistvého organizmu může být velmi ovlivněn a poškozen vlivem působení návykových látek. Návykové látky ovlivňují lidské zdraví v obou jeho rovinách, tudíž důsledky se mohou projevit jak v psychické rovině, tak v té fyzické a nezáleží v jakém věku.1

V okamžiku kdy si někdo uvědomuje, že by mohl mít problém s užíváním, nebo někdo z jeho okolí, je vždy nejlepší se obrátit na odborníka. Ten může vyvrátit případné obavy, nebo naopak efektivně pomoci.

Možností kam se obrátit je celá řada. Jedna z možností je naše linka na čísle 800 3500 00, kam se v případě zájmu může kdokoliv ozvat a situaci bezplatně zkonzultovat s odborníky přes telefon.

Autor: AV

Zdroje:

1 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. (2020). Léčba alkoholiků a narkomanů stála vloni VZP přes miliardu – VZP ČR. https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/lecba-alkoholiku-a-narkomanu-stala-vloni-vzp-pres-miliardu

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​