Národní linka pro odvykání

Pro některé děti může být neomezený čas strávený na elektronickém zařízení škodlivý. Děti hry hrají, protože je baví a můžou se prostřednictvím online her socializovat. Videohry bezpochyby nabízí spoustu benefitů, avšak pro zranitelné jedince mohou být potenciálně škodlivé, a to zejména kvůli množství času, které děti u obrazovky stráví.

Problémy s kontrolou užívání elektronických zařízení mohou naznačovat následující:

 • Hraní her se stane primární záležitostí.
 • Jedinec je bez hraní podrážděný či úzkostný.
 • Neustálé trávení většího množství času hraním.
 • Neúspěšné pokusy přestat hrát.
 • Ztráta zájmu o koníčky, které se hraní her netýkají.
 • Hraní pro “útěk z reality” nebo pro potlačení negativních emocí.
 • Ztráta práce či špatné školní výsledky v důsledku hraní her.

Pokud někdo tato kritéria naplňuje, nemusí to hned znamenat, že je závislý na hraní počítačových her. Může to však svědčit o vznikajícím problému. Jak se tedy zachovat a jak snížit případné škody vzniklé hraním?

 • Buďte příkladem zdravého používání elektronických zařízení.
 • Nastavte limity a hranice v dostatečném časovém předstihu. Stanovte trest za porušení a ten důsledně dodržujte.
 • Zajímejte se o to, s kým daný jedinec videohry hraje a jestli nesdílí citlivé informace.
 • Podporujte další zájmy a aktivity, zejména ty fyzické.
 • Všímejte si varovných signálu, jako je nedostatek spánku, zmenšený zájem o aktivity, které nesouvisí s hraním videoher, lhaní ohledně hraní atp.1

1 King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2020). Video game addiction. In Adolescent Addiction (pp. 185-213). Academic Press.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​