Národní linka pro odvykání

Závislost na videohrách – jenom problém kluků?

V minulosti bylo hraní videoher považováno spíše za doménu mužské části populace. Z výzkumů v posledních letech se však ukazuje, že hráček mezi ženami a dívkami značně přibývá1.

Jako příklad může být srovnání dat z USA z let 2006 a 2019. Kdy v roce 2006 bylo mezi hráči videoher 38 % žen, kdežto v roce 2019 to bylo již 46 % žen2. Hráček pak přibývá hlavně mezi adolescenty. Např. v Austrálii průměrně dívky ve věku 15-25 let hrají videohry 81 minut denně3 a 1 % dívek hraje 9 a více hodin i ve všední den4.

Na rozdíl od mužské části populace tráví však ženy více času na sociálních sítích, kde často hrají i hry. Rozdíl mezi pohlavími tedy mnohdy vzniká v typu her, které hrají. Ženy častěji dávají přednost různým simulacím, “skládačkám”, vědomostním a logickým hrám. Kdežto muži častěji volí hry typu strategie či “střílečky”, kde bojují proti protihráčům, takže jim tyto hry zaberou více času1.

Z výzkumů pak vyplývá, že problém se závislostí na hraní videoher bývá stále častější u chlapců. Např. výzkum provedený v Kanadě ukázal, že problém se závislostí na videohrách mělo 19,2 % chlapců a 4,9 % dívek5. Nižší procento diagnostikované závislosti na hraní videoher u žen bývá často zdůvodňováno tím, že ženy dávají právě přednost hrám, které vyžadují nižší časovou dotaci. Zároveň to může být ale způsobené i tím, že závislost na videohrách se u dívek častěji pojí i s jinými problémy (např. deprese, sebepoškozování, problémy v rodině nebo problémové užívání internetu), na které se často přijde dříve. Přesto by této oblasti měla být podle výzkumníků věnována větší pozornost, protože herní průmysl začíná více a více přizpůsobovat hry tak, aby se líbily i dívkám1.

Autor: LENS

1 King, D. L., & Potenza, M. N. (2020). Gaming disorder among female adolescents: A hidden problem? Journal of Adolescent Health, 66(6), 650–652. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.011

2 Statista. (19. června 2019). Distribution of computer and video gamers in the United States from 2006 to 2019, by gender. Získáno z at:https://www.statista.com/statistics/232383/gender-split-of-us-computer-and-video-gamers/

3 Brand, J. E., Jervis, J., Huggins, P. M., & Wilson, T. W. (2019). Digital Australia 2020. Eveleigh, NSW: IGEA. Získáno z https://igea.net/wp-content/uploads/2019/08/DA20-Report-FINAL-Aug19.pdf. 

4 Lawrence D., Johnson S., Hafekost J., Boterhoven de Haan, K., Sawyer, M., Ainley, J, & Zubrick, S. R. (2015). The mental health of children and adolescents: Report on the second Australian Child and Adolescent Survey of Mental Health and Wellbeing. Canberra: Department of Health. Získáno z https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/9DA8CA21306FE6EDCA257E2700016945/%24File/child2.pdf

5 Lau, C., Stewart, S. L., Sarmiento, C., Saklofske, D. H., & Tremblay, P. F. (2018). Who is at risk for problematic video gaming? Risk factors in problematic video gaming in clinically referred Canadian children and adolescents. Multimodal Technologies and Interaction, 2(2), 19.

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​