Národní linka pro odvykání

Substituční léčba závislostí

Co je to substituce? V překladu to znamená náhrada, či záměna užívané látky za bezpečnější. V rámci substituce můžeme mluvit o změně aplikaci za méně rizikovou (intravenózní aplikace za spolknutí tabletky). Nejčastěji se jedná o náhradu opiátů, například heroinu1

Hlavním cílem substituční léčby je zlepšení psychického i somatickému stavu, minimalizaci rizik spojených s aplikací drogy, snížení nebo ukončení užívání návykových látek nebo příprava na léčbu. Cílovou skupinou této léčby jsou hlavně injekční uživatelé opiátů1

V České republice patří mezi používané látky metadon a buprenorfin. Metadon je roztok, který uživatel vypije a plně mu obsadí opiátové receptory v mozku, proto je návykový a způsobuje závislost po dlouhodobém užívání. Podává se jednou denně. Oproti tomu buprenorfin je ve formě tablet a obsadí také všechny receptory v mozku, ale na některých účinkuje jako metadon a na některý opačně. Buprenorfin je zneužívaný na černém trhu a zároveň je často používaný mimo předpisy. Do buprenorfinu se přidává i naloxon, který při správném užívání neúčinkuje, ale zároveň mimo lékařský předpis se užívat nesmí a při injekční aplikaci vyvolá odvykací stav1Ovšem substituční léčba je pouze jednou z forem nabízené léčby a může se tak jednat o první krok k abstinenci. Závislost na návykové látce je komplexní problém, který vyžaduje komplexní léčbu. Proto substituce může fungovat jako krátkodobé řešení před tím dlouhodobým v podobě samotné léčby. Pro více informací se na nás můžete obrátit na čísle 800 350 000. 

Autor: LUCK

1 Pavlovská, A., & Minařík, J. (2015). Substituční léčba závislostí in Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, a.s.

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​