Národní linka pro odvykání

Česká republika v číslech – jak jsme na tom ohledně užívání návykových látek?

Úřad vlády každoročně vydává zprávu informující o prevalenci uživatelů návykových látek v ČR. Pojďme se podívat na nejdůležitější zjištění za rok 2019.

KOUŘENÍ

Co se týče kouření, bylo v roce 2019 téměř čtvrtina populace (ve věku od 15 let) kuřáků (tedy osob, které kouřili v posledních 30 dnech před dotázáním). Z nich 18,1 % jsou pravidelní kuřáci (kouří denně). Mladí lidé věku 16 let potvrdili v 54 % případů, že mají zkušenost s kouřením cigaret. Za poslední měsíc pak kouřilo 23,6 % studentů, kde se častěji jednalo o dívky (26,5 %) než chlapce (20,8 %). Dennímu kouření se oddává potom 10,3 % mladistvých.

Dobrou zprávou je, že kouření už delší dobu přestává být moderní a počet kuřáků klesá. Můžeme to potvrdit i my na Národní lince pro odvykání, kam nám volá stále velké množství lidí, kteří touží po tom kouření zanechat. K největšímu poklesu množství kuřáků došlo údajně mezi lety 2012 – 2015, v posledních letech se pokles zpomalil. Zároveň ale roste množství těch, kteří mění klasické cigarety za méně škodlivé alternativy jako např. e-cigarety či zahřívaný tabák. V roce 2019 užívalo e-cigarety 4,9 % dotazovaných a zahřívaný tabák 2,2 % kuřáků.1

ALKOHOL

Co se týče pití alkoholu u občanů České republiky, denní pití potvrdilo v roce 2019 až 8,5 % z dotazovaných, kde výrazně převládají muži s číslem 12,7 % populace, u žen to bylo 4,6 %. U mladých ve věku 16 let se jedná o 95,1 % těch, kteří někdy v životě pili alkohol, 62,7 % v posledních 30 dnech. Celkově však během let dochází k nárůstu denního pití alkoholu v populaci, což může způsobovat rizikové užívání alkoholu, které bylo v roce 2019 zjištěno u 6,9 – 8,7 % populace, dalších 6 – 9,3 % osob spadá už do kategorie škodlivé konzumace. Jedná se tak zhruba o 1,5 milionu lidí, kteří mohou mít potencionální problém s pitím alkoholu a s tím spojené zdravotní problémy.1

NELEGÁLNÍ LÁTKY

Nejčastěji užívanou nelegální drogou je marihuana, kterou někdy v životě vyzkoušelo 26 – 39 % Čechů. U dospívajících se jedná o 28,4 % z dotazovaných. Obecně je užívání nelegálních látek 2-3x vyšší u mladých lidí ve věku od 15 do 34 let, častěji se jedná o muže.1

Pokud máte zájem o veškeré informace z této výroční zprávy, naleznete je na tomto odkazu ve zdrojích.

Autor: LuSo

Zdroj:

1 Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky. (2020, 16. listopadu). Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/media/TZ-2020-11-16_Vyrocni-zprava-o-drogach-2019_fin.pdf

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​