Národní linka pro odvykání

Syndrom CAN jako rizikový faktor rozvoje závislosti 

Syndrom CAN se překládá jako syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte. Tento pojem zahrnuje fyzické, psychické nebo sociální poškození stavu dítěte, která vzniká z nenáhodného jednání rodičů a ve společnosti je hodnoceno jako nepřijatelné1.

Vyvolává ve vás syndrom CAN nepříjemné pocity, obavy nebo otázky, jak být pro své dítě tím správným rodičem? Nechcete, aby se jednou z vašeho dítěte stal člověk závislý na drogách? Často je problematika závislosti a syndromu CAN propojená, i když to na první pohled nemusí být patrné. Určité množství osob, které potkáváme na ulici, bylo v dětství zneužívané nebo týrané. Osoby se se svým zraněním nedokázaly dostatečně vyrovnat a hledají formy úniku od reality. Existuje řada služeb, která se syndromem CAN u dětí zabývá v intenzivní formě. U adolescentů je běžné experimentování s návykovými látkami a mezi takzvané duální diagnózy řadíme i sebepoškozování, což je důsledek syndromu CAN1.

V této zajímavé práci se dočtete mnoho informací, které běžné populaci mohou uniknout. Naleznete tam přesnou diagnostiku, důsledky spojené se syndromem CAN a v neposlední řadě i několik kazuistik klientů, kteří si syndromem CAN i závislostí prošli.

Autor: LUCK

1 SVOBODOVÁ, Karolína. Syndrom CAN jako rizikový faktor rozvoje závislosti. [Child abuse and neglect as a risk factor for the development of addiction]. Praha, 2019. 53 s., 7 příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika Adiktologie. Vedoucí práce Mgr. Gabrhelíková Pavlína, Ph.D.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​