Národní linka pro odvykání

Skutečně můžeme předpovědět výsledek sportovního utkání?

Ve světě sportovního sázení se, snad ještě více než v případě jiných hazardních her,  setkáváme s přesvědčením, že úspěch ve hře závisí na znalostech a dovednostech každého sázkaře1. Řada těchto hráčů tak tráví velké množství času sledováním zápasů, jejich analýz, čtením článků či aktuálního dění v sázeném sportu. Je však skutečně možné odhadnout výsledek zápasu či jsou také sázkaři obětí jednoho ze základních kognitivních omylů všech gamblerů, iluze kontroly, a je vše pouze v rukou náhody?

Odpovědět na tuto otázku se snaží již pár let najít celá řada výzkumů, jejichž výsledky se však značně rozcházejí. Zatímco na jedné straně se setkáváme s názorem, že informace, které sázkaři vyhledávají a spojují tak, aby lépe odhadli výsledek a zvýšili tak pravděpodobnost výhry, pouze podporují a zvyšují jejich iluzi kontroly1,2,3,4. Tyto výzkumy jsou obvykle založeny na porovnání úspěšnosti predikce mezi laiky, amatérskými sázkaři a experty. Většina těchto výzkumů však byla orientována na predikci výsledků kolektivních sportů, zejména pak fotbal a hokej. Vyvstává zde tak otázka, zda by ke stejným výsledkům došly výzkumy realizované na jiných typech sportů, zejména na individuálních. Výše uvedené výsledky jsou však v rozporu s výzkumy, které prokazují, že některé faktory jako je výhoda domácího týmu či umístění v žebříčku mohou ovlivnit výsledek fotbalového zápasu5,6,7. Podobně je tomu i v případě tenisu. I zde byly nalezeny jisté faktory, které mohou ovlivnit výsledek utkání. Mezi ně patří například pozice v žebříčku, předchozí výkon sportovce, jeho fyzické charakteristiky či povaha zápasu8. Odpověď na otázku, jakou roli ve správnosti tipu má náhoda a do jaké míry je jedinec schopen výsledek utkání na základě dostupných informací odhadnout, tak zůstává stále neodhalena. Je však jasné, že sportovní sázení nelze v tomto ohledu srovnávat s loteriemi či například hrou s kostkami.

1 Huberfeld, R., Gersner, R., Rosenberg, O., Kotler, M., & Dannon, P. N. (2013). Football Gambling Three Arm-Controlled Study: Gamblers, Amateurs and Laypersons. Psychopathology, 46(1), 28–33. doi:10.1159/000338614

2 Cantinotti, M., Ladouceur, R., & Jacques, C. (2004). Sports betting: Can gamblers beat randomness? Psychology of Addictive Behaviors, 18(2), 143–147. doi:10.1037/0893- 164X.18.2.143

3 Burger, J. M. (1991). The effects of desire for control in situations with chance-determined outcomes: Gambling behavior in lotto and bingo players. Journal of Research in Personality, 25(2), 196–204. doi:10.1016/0092-6566(91)90015-I

4 Rogers, P. (1998). The Cognitive Psychology of Lottery Gambling: A Theoretical Review. Journal of Gambling Studies, 14(2), 111–134. doi:10.1023/A:1023042708217

5 Boulier, B. L., & Stekler, H. O. (1999). Are sports seedings good predictors?: An evaluation. International Journal of Forecasting, 15(1), 83–91. doi:10.1016/S0169-2070(98)00067-3

6 Boulier, B. L., & Stekler, H. O. (2003). Predicting the outcomes of National Football League games. International Journal of Forecasting, 19(2), 257–270. doi:10.1016/S0169- 2070(01)00144-3

7 Vergin, R. C., & Sosik, J. J. (1999). No place like home: An examination of the home field advantage in gambling strategies in NFL football. Journal of Economics and Business, 51(1), 21–31. doi:10.1016/S0148-6195(98)00025-3

8 Del Corral, J., & Prieto-Rodríguez, J. (2010). Are differences in ranks good predictors for Grand Slam tennis matches? International Journal of Forecasting, 26(3), 551–563. doi:10.1016/j.ijforecast.2009.12.006

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​