Národní linka pro odvykání

Přestávám kouřit, a najednou absťák… Co teď?

Možná už jste to slyšeli – nadechnout se… A vydechnout. A ono to opravdu funguje!

Letos proběhlá studie ukázala, že i 20 minutový trénink vědomého dýchání následně pomohl účastníkům déle odolat cigaretě a vykouřit méně cigaret během 24 hodin1. Studie rovněž zkoumala efekt imaginace dlouhodobých důsledků kouření a i toto se ukázalo jako funkční pro oddálení času od cigarety. Nicméně trénink dýchání byl účinnější.

Trénujte tak soustředění se na dech i v časech, kdy absťák nemáte. Protože když pak přijde, budete na něj lépe připraveni a snadněji ho zvládnete.

Hodně síly s odvykáním! 

Autor: DABŽ

1 Loftalian, S., Spears, C. A., & Juliano, L. M. (2020). The effects of mindfulness-based yogic breathing on craving, affect, and smoking behavior. Psychology of Addictive Behaviors, 34(2), 351-359.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​