Národní linka pro odvykání

Závislost na Zolpidemu u seniorů

U seniorů dochází ke kvalitativním i kvantitativním změnám spánkového cyklu. Nespavost ve vyšším věku je pak jedním ze závažných problémů klinické praxe. Občasné poruchy spánku postihují 30-70 % seniorů, chronická primární insomnie postihuje 11-25,8 % seniorů. 11-14 % seniorů pravidelně užívá léky na spaní. Dlouhodobě (déle než 1 rok) užívá hypnotika 8-12 % seniorů1.

Zolpidem patří mezi nebenzodiazepinová hypnotika. Je možné jej použít pouze ke krátkodobé léčbě nespavosti, není tak vhodným lékem pro léčbu insomnie u seniorů. Jeho nežádoucí účinky se pak objevují nejčastěji právě u starších jedinců. Při dlouhodobé léčbě Zolpidemem může dojít k rozvoji závislosti, a to jak psychické, tak fyzické. Jeho náhlé vysazení pak může mít závažné následky. V případě vysokých dávek může dokonce dojít k projevům odvykacího stavu, provokaci deliria či psychotických příznaků1.

Pro léčbu chronické nespavosti seniorů v současnosti existuje jen velmi malé množství schválených farmakologických přípravků. Řada z nich je pak využívána s osobními riziky jak pro pacienta, tak pro lékaře.1.

V případě, že máte Vy nebo Váš blízký s užíváním hypnotik či jiných léků problém, neváhejte zavolat na naši bezplatnou linku 800 350 000, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy, případně Vás odkážeme na odborníka, na kterého se můžete obrátit.

Autor: OlSn

1 Chalany, J. (2014). Závislost na Zolpidemu u seniorů. Česká a Slovenská Psychiatrie, 110(6).

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​