Národní linka pro odvykání

Psychické a somatické komplikace závislosti na kanabinoidech

Ve většině vyspělých zemí je konopí nejvíce užívanou nelegální návykovou látkou. Je v něm obsaženo velké množství psychoaktivních látek, tou nejvíce účinnou je THC. Dávkování je u kanabinoidů těžko předvídatelné a proměnlivé, závislé na části a druhu rostliny, podmínkách jejího růstu atd. Hlavním důvodem, který vede k užívání kanabinoidů, je touha zažívat pocity mírné euforie, relaxace, vnímání změny času a zesílení zážitků, jako je například poslech hudby, sledování filmu nebo prožitek sexu. Mezi časté kognitivní změny pak patří zhoršená krátkodobá paměť a pozornost. Dále můžeme zaznamenat oslabení motorické koordinace a reakčního času. Z hlediska tělesných příznaků můžeme pozorovat zvýšenou chuť k jídlu, sucho v ústech, tachykardii, poruchu svalového tonu nebo porušenou koordinaci pohybů1. 

Při intoxikaci touto látkou je sice pravděpodobnost bezprostředního ohrožení života menší než u jiných skupin návykových látek, může však dojít k závažným psychopatologickým stavům – například různým poruchám vnímání či úzkostným či panickým atakám. Koncentrace THC v krvi dále narušuje řadu behaviorálních a kognitivních funkcí souvisejících s řízením auta a obsluhou strojů. Provedené studie poukazují na vysoce pravděpodobnou souvislost autonehod s užitím kanabinoidů1.

Na kanabinoidech může taktéž vzniknout závislost, která souvisí s celou řadou problémů, např. s respiračními obtížemi, zhoršením kognitivních funkcí (především paměti a pozornosti), problémy s motivací či interpersonálními vztahy2. Při vysazení se mohou objevit abstinenční příznaky jako například úzkostnost, insomnie, poruchy chuti k jídlu i depresivní stavy. U chronických uživatelů konopí byly také zjištěny změny ve fungování mozku, a to zejména v případě, že začali užívat již v časném věku. Z provedených výzkumů navíc vyplývá, že užívání konopí může spustit psychotickou epizodu nebo zhoršovat její příznaky1.  

V případě, že máte Vy nebo Váš blízký s užíváním kanabinoidů problém, neváhejte zavolat na naši bezplatnou linku 800 350 000, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy, případně Vás odkážeme na odborníka, na kterého se můžete obrátit. 

Autor: OlSn

1Vyskočilová, J., & Praško, J. (2015). PSYCHICKÉ A SOMATICKÉ KOMPLIKACE ZÁVISLOSTI NA KANABINOIDECH. Česká a Slovenská Psychiatrie, 111(1).

2Budney AJ, Moore BA. Development and consequences of cannabis dependence. J Clin Pharmacol 2002; 42 (11suppl): 28S–33S

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​