Národní linka pro odvykání

Podobně jako každý stát má své vlastní město, tak i různé drogy mají města, kde jsou více “doma” v porovnání s městy jinými. Nadneseně bychom tak mohli říci, že i každá droga má své hlavní město. Díky analýze odpadních vod v celkem 68 městech z 23 evropských zemí pak můžeme říci, kde je která droga populární.

A jedním z drogových hlavních měst je i česká Praha, hned na druhém místě následována Ostravou1. V porovnání s dalšími evropskými městy v pořadí je v těchto českých městech 2 až 2,5x větší spotřeba pervitinu. Česko je tedy hlavním Evropským městem pro uživatele perníku. Bohužel se však nejedná o ten sladký a legální pardubický.

V užívání kokainu drží prim země západní Evropy v čele s belgickými Antverpami. Extáze je zase nejpopulárnější v nizozemském Amsterdamu a amfetamin ve švédském Stockholmu1. Jiné návykové látky tato studie nezkoumala.

Ale samozřejmě návykových látek je více než jen tyto čtyři studované. Pokud potřebujete ohledně jejich odvykání pomoci, neváhejte se na nás obrátit. A časem si tak třeba pod slovem perník představíte už jen ten sladký pardubický. Pomůžeme vám.

Autor: DABŽ

1 Jacobs, F. (2020, March 26). Urine survey reveals Europe’s favorite drugs. Získáno z https://bigthink.com/strange-maps/europe-drugs-urine-map

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​