Národní linka pro odvykání

Chytré telefony pomáhají i v léčbě závislostí

V dnešní době je užívání chytrých telefonů na denní bázi. Hovoří se dokonce o tom, že u mnohých uživatelů hraničí čas strávený s telefonem v ruce se závislostí. Výzkum ukázal, že v roce 2016 užívalo v EU internet více než 80 % osob ve věku 16–74 let, přičemž nejužívanějšími zařízeními k vyhledávání informací na internetu byly právě mobilní telefony1. Jak tedy může užívání telefonu naopak pomáhat v léčbě závislostí? Pojďme se na to podívat…

Tzv. “mHealth” neboli “mobilní zdravotnictví” je termín označující využívání bezdrátových technologií (nejčastěji právě mobilních telefonů) při zajišťování zdravotní péče. Může se jednat např. o praktické intervence v oblasti medicíny a veřejného zdraví, které slouží k monitorování pacientů na dálku. Nejčastěji využívanými způsoby komunikace mezi pacienty a zdravotníky jsou funkce hlasových a textových zpráv, dále se užívají různé online aplikace, které si pacienti mohou stáhnout do svého chytrého telefonu1.

Pro pacienty léčící se ze závislosti na tabáku, alkoholu či jiných návykových látkách se daří pomocí těchto intervencí (konkrétně se může jednat o motivační zprávy, zpětné vazby týkající se konzumace drog pacienta atd.) dosahovat pozitivních změn v chování. Tyto intervence je možné realizovat ve spojení s tradičními způsoby léčby založené na osobním kontaktu s terapeutem. Bylo prokázáno, že tato “online léčba” pomáhá primárně při odvykání kouření a při omezování konzumace alkoholu1. Nesmíme ale zapomenout, že i online léčba by měla být podporována pravidelným kontaktem s odborníkem. Pokud zvažujete odvykat, obraťte se na některého z odborníků či na Národní linku pro odvykání, kde Vám školení konzultanti poradí, jak přestat užívat.

Studie ukázala, že v Evropě se dá stáhnout až 67 aplikací, které poskytují různé formy této podpory (praktické informace, intervence, …) z oblasti léčby závislostí. V současnosti je velkým trendem také tzv. ”harm reduction”, tedy snaha snižovat rizika užívání návykových látek a právě i takové typy informací se objevují v aplikacích pomáhajících při léčbě závislosti1.

Příklady aplikací orientovaných na léčbu závislostí (v anglickém jazyce): Drug Addiction, Drug Addiction (IGT), Field Guide to Life Pro: Recovery Support, MAPconnect – Addiction Recovery Support, Marijuana Anonymous, My Sober Life Pro: Young Adult Recovery Support, NA 12 Steps App, NA Ireland, New2Recovery for Addictions, No More! Quit your Addictions, …1.

Zaujal Vás článek? Přečtěte si celý výzkum ZDE.

Autor: LuSo

1 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2019) mHealth aplikace jako možnost intervence při řešení problematiky užívání drog a jeho následků. Zaostřeno. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33056/855/Zaostreno%202_2019_mHealth%20aplikace.pdf 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​