Národní linka pro odvykání

Adiquit aneb každý den bez cigaret se počítá

V dnešní době moderních technologií se každou chvíli na trhu objevují různé novinky. Jednou z nich je i mobilní aplikace Adiquit, která umožňuje odvykání kouření za podpory virtuálního terapeuta. Jedná se o dvouměsíční program, který pomáhá klientovi s překonáním abstinenčních příznaků, kdy každý den je prováděn dialog s virtuálním adiktologem v trvání 3 – 10 minut. Prvních 10 dní s touto aplikací klient kouří, neboť nejprve získává potřebné informace, díky kterým by měl být jeho proces odvykání snazší. Následně si stanoví den D, od kterého kouřit již nebude a několik následujících týdnů se z něj bude za pomoci aplikace stávat nekuřák. Vzhledem k tomu, že aplikace je kuřákovi dostupná kdekoli a kdykoli, tedy pokud má u sebe mobilní telefon, úspěšnost odvykání je téměř 30 %. Služba je zpoplatněna a stojí 360,- Kč za celý program1. Mobilní aplikace však za kuřáka samozřejmě neodvede všechnu práci, vždy záleží na konkrétních krocích, které je jednotlivec schopen podniknout i sám. Odvykání kouření je o celkové změně životního stylu a o vnitřní motivaci kuřáka. Tu může být mnohdy složité najít, proto bývá jako jednou z variant vhodná kombinace i s Národní linkou pro odvykání. Konzultanti přítomni na telefonu 800 350 000 Vám rádi pomohou s nastavením potřebných kroků a v případě zájmu s nimi můžete být v kontaktu během celého procesu odvykání kouření.

Pokud by Vás o mobilní aplikaci Adiquit zajímalo více informací, podívejte se na webové stránky ZDE.

Autor: KOMA

1 Adiquit. (2019). Každý den bez cigarety se počítá. Retrieved from https://www.adiquit.cz/.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​