Národní linka pro odvykání

Motivace mladých dospělých ke kombinovanému užívání alkoholu a marihuany

Mnoho lidí ve věku 18 až 23 let, kteří pijí alkohol, či kouří THC, užívají často tyto dvě látky současně. Proč tomu tak je, zkoumaly autorky Patricková, Leeová a Fairlieová. Ve své studii se zabývají důvody, které ke kombinování látek uživatele vedou. Výzkum proběhl v roce 2017 a bylo zapojeno 286 respondentů1.

Po sběru dat autorky rozřadily odpovědi do čtyř hlavních faktorů1:

  • Konformita, tedy podléhání tlaku sociálnímu okolí, touha patřit do vrstevnické skupiny. 
  • Pozitivní účinek, takzvaný lepší stav, kdy jedinec vnímá intenzivněji účinky drog. 
  • Pocity klidu a vyrovnávání se s úzkostí. 
  • Poslední oblastí je oslava, nebo nějaká výjimečná událost

Nejsilnějším faktorem pak byla právě ona touha patřit do kolektivu1.

1 Patrick, M. E., Fairlie, A. M., & Lee, C. M. (2018). Motives for simultaneous alcohol and marijuana use among young adults. Addictive Behaviors, 76, 363-369. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.08.027

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​