Národní linka pro odvykání

Aplikační místnosti a jejich potenciál

Aplikační místnosti – co si pod tímto pojmem představit? Jedná se o kontrolovanou aplikaci drog, kde vyškolený personál dohlíží na aplikaci návykové látky. Přijde vám to nemorální? Hlavním cílem těchto místností je ovšem omezení přenosu chorob z použitého injekčního náčiní, předcházení smrtelným předávkováním, či doprovázení a zprostředkování do adiktologických služeb. Mezi další benefity aplikační místnosti patří menší výskyt jehel nebo omezení užívání drog na ulici.1 

Charakteristikou dané služby je například to, že přístup má pouze zaregistrovaný uživatel, splňující konkrétní věkové hranice a trvalé bydliště v dané lokalitě. V rámci aplikační místnosti, která často bývá součástí nízkoprahových zařízení, se poskytuje i sprcha, ošacení pro lidi bez domova, jídlo nebo kondomy. Kromě výše zmíněných věcí aplikační místnosti dále zajišťují i doplňkové služby jako je například přístup k primární zdravotní péči zajišťované lékařem.1 

Aplikační místnosti slouží i k navázání a udržení kontaktu a vztahu s lidmi, kteří se léčit nechtějí a nejsou schopni s užíváním přestat. V České republice aktuálně není žádná aplikační místnost i přes snahu je tu zavést, návrh legislativně neprošel.1 Existují však jiné druhy adiktologických služeb, kontakty na než vám můžeme zprostředkovat na bezplatném telefonním čísle 800 350 000 – neváhejte se nám ozvat.

Autor: LUCK

1 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. (2015). Aplikační místnosti: přehled informací o intervenci a jejích výsledcích. Získáno z https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/24296/687/Zaostreno_0415.pdf

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​