Rubriky
Články Kouření

Deprese z odvykání nebo deprese z kouření?

Někteří kuřáci při odvykání cigaret pociťují zhoršení nálady a vyšší úzkost. Současné výzkumy přináší odpověď na otázku, zda odvykání kouření souvisí s depresí. Na Národní linku pro odvykání občas volají klienti s dotazem na zhoršení nálady, které se u nich objevilo krátce po tom, co přestali kouřit. Jedná se totiž o jeden z dočasných abstinenčních […]

Rubriky
Články Kouření

Tabák v Česku: čísla a trendy

Státní zdravotní ústav v letošní výzkumné zprávě uvádí, že podle nejnovějších dat tabák kouří čtvrtina české populace. Od roku 2012 se počet kuřáků v populaci snižuje. Státní zdravotní ústav (SZÚ) letos publikoval výsledky svého posledního výzkumu, který sledoval užívání tabáku v české populaci v roce 20191. Výstupy studie ukázaly, že mezi lidmi staršími 15 let […]

Rubriky
Alkohol Články

Alkohol v Česku: čísla a trendy

Podle nejaktuálnějších informací Státního zdravotního ústavu denně nebo obden alkohol užívá necelých 17,3 % Čechů. Nejvíce pijí muži ve věku 25 až 64 let. Letošní výzkumná zpráva Státního zdravotního ústavu přináší informace o spotřebě alkoholu v ČR v roce 20191. Pravidelně či velmi často (denně nebo obden) alkoholické nápoje pije 17,3 % dospělé populace (25 […]

Rubriky
Články Drogy

Česko stále drží rekordní pozice mezi evropskými státy v užívání drog

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti publikovalo nejaktuálnější informace o stavu užívání psychoaktivních látek v jednotlivých evropských státech. Češi se ocitli na čtvrtém místě v kouření marihuany a na pátém místě v užívání nelegálních látek. Letošní zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, která byla zveřejněna na webových stránkách organizace, přináší […]

Rubriky
Články Drogy

Stojí za to být v rauši? Účinky marihuany na oběhovou soustavu

Vědci z USA zhodnotili existující informace o rizicích užívání marihuany pro rozvoj kardiovaskulárních potíží. Česko je přitom mezi evropskými státy s nejvyšším počtem obyvatel užívajících marihuanu1. Zdravotní rizika kouření konopí však nejsou dostatečně prozkoumána. Za poslední rok v USA vzniklo několik vědeckých prací, které se pokouší zhodnotit existující důkazy o vlivu marihuany na oběhovou soustavu1,2,3. […]

Rubriky
Články Hraní Ostatní

Závislost v literatuře: Dostojevskij a hraní

Věděli jste, že se závislostí bojoval i velikán světové klasické literatury F. M. Dostojevskij? Své zkušeností s gamblingem popsal v autobiografickém románu Hráč1. Svou první zkušenost s hraním rulety Dostojevskij měl v roce 1863 během dovolené ve Wiesbadenu. Za několik dní prohrál nejen všechny vlastní peníze, ale také hotovost své tehdejší přítelkyně Poliny Suslovové. Poté […]

Rubriky
Alkohol Články

Pití alkoholu v adolescenci má značné dopady na mozek a chování

Vědecká studie publikovaná v časopise Nature Reviews Neuroscience informuje o tom, jak pití alkoholu ovlivňuje centrální nervovou soustavu a chování dospívajících. Pití alkoholu u mladistvých je velkým společenským problémem. Hodnoty spotřeby alkoholu mezi adolescenty jsou v evropských zemích znepokojivě vysoké1. Navíc po celém světě je alkohol příčinou necelých 7 % úmrtí a invalidity u mládeže2. […]

Rubriky
Alkohol Články

Alkohol způsobuje rakovinu: pravda, nebo mýtus?

Kritický článek publikovaný v časopise Addiction rozebírá dosavadní výzkum a přináší odpověď na otázku, zda je alkohol příčinou rakoviny. V posledním desetiletí se objevuje stále více studií potvrzujících, že užívání alkoholu je spojeno s rozvojem rakoviny. Avšak zprávy ve sdělovacích prostředcích jsou většinou matoucí a protiřečí si v tom, zda je alkohol příčinou rakoviny či […]

Rubriky
Alkohol Články

Proč adolescenti pijí? Mozek, osobnost a sociální okolí.

U jednotlivých příležitostí adolescenti většinou vypijí více alkoholických nápojů než dospělí. Nedávná přehledová studie publikovaná v časopise Nature Reviews Neuroscience přináší shrnutí současných poznatků o příčinách zvýšeného pití alkoholu u dospívajících. Užívání alkoholu dospívajícími je aktuální téma, kterému se ve společnosti dostává stále více pozornosti. Průzkumy ukazují, že ačkoli adolescenti pijí méně často než dospělí, […]

Rubriky
Alkohol Články

Reklama alkoholu zvyšuje pití u mladistvých

Propagace alkoholu v reklamních prostředcích souvisí s rizikovým pitím u mládeže informuje vědecký článek publikovaný v časopise Addiction. Pití alkoholu u mladých lidí je značným společenským problémem. Celosvětově alkohol způsobuje kolem 7 % úmrtí a invalidity u mládeže1. Navíc epizody těžkého pití jsou u adolescentů častější než u dospělých2. K pití u mladistvých může přispívat […]