Rubriky
Alkohol Články

Nepij, pokud budeš dneska řídit!

Alkohol – droga, která v naší společnosti patří mezi nejvíce rozšířenou a nejpopulárnější. Spousta lidí nepovažuje alkohol ani jako drogu. Ovšem pravda je taková, že alkohol patří mezi drogy, stejně jako např. heroin či pervitin. O negativních důsledcích alkoholu na naše tělesné a psychické zdraví informujeme v našich dalších článcích. V dnešním článku bychom se […]

Rubriky
Alkohol Články

Proč může být pití alkoholu nebezpečné v těhotenství?

Téma pití alkoholu v období těhotenství ženy, bývá ve společnosti poměrně citlivé. Názory mezi laiky se mohou lišit. „Jedna sklenička přece nevadí.“ Věta, kterou jsme mohli lehce zaslechnout, ať již od samotné ženy, či jejího okolí. Ovšem jak tomu tedy opravdu je? Vadí nebo nevadí jedna sklenička? Neexistuje bezpečné množství alkoholu U těhotné ženy neexistuje […]

Rubriky
Články Ostatní

Syndrom vyhoření a syndrom závislosti

Říkáte si, jakým způsobem souvisí syndrom vyhoření a syndrom závislosti? Odpověď zní – velmi úzce. Syndrom vyhoření je psychický stav charakteristický pocitem vyčerpání, ztrátou profesního či osobního zájmu typicky u příslušníků pomáhajících profesí.2 Ohroženější skupinou jsou profese, kde je běžná vyšší intenzita kontaktu s ostatními lidmi. Příznaky vyhoření se mohou projevovat v nejrůznějších oblastech našich […]

Rubriky
Alkohol Články

Vliv alkoholu na řídící funkce člověka

Alkohol je látka pro tělo toxická, není našemu tělu vlastní. Svým působením ovlivňuje naše psychické i tělesné zdraví. Mezi lidmi jsou velmi známá rizika spojená především s trávicím traktem. Velmi známá bývají nejrůznější poškození jater.1 Ovšem věděli jste, že dlouhodobé nadměrné působení alkoholu ovlivňuje také náš centrální nervový systém, specificky náš mozek? Alkohol škodí nejen […]

Rubriky
Články Ostatní

Systém péče v adiktologii

Máte někoho ve svém okolí, u koho máte podezření na syndrom závislosti na návykové látce? Nebo dokonce vy sami cítíte, že vám užívání určité návykové látky přerůstá přes hlavu a ztrácíte kontrolu nad užíváním? Pokud ano, existuje několik různých typů zařízení, které v rámci ČR poskytují pomoc lidem se závislostí.  Hovořit tedy lze o tzv. […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Kouření

Co je to craving? A jak s ním případně pracovat?

Pojem „craving“ se do češtiny překládá jako bažení či chutě ve vztahu k určité návykové látce. Odborníci v adiktologii craving definují jako velmi komplexní psychosomatický fenomén, zahrnující složky behaviorální, emoční, kognitivní či neurobiologické. Craving nadále můžeme vysvětlit jako silnou touhu nebo pocit puzení užít látku. Cravingu je také jeden z 6 znaků závislosti (craving, nárůst […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Ostatní

Historie terapeutických komunit ve světě a u nás

V rámci systému péče v adiktologii bychom se mohli setkat s nejrůznějšími typy zařízení, zabývající se problematikou závislostního chování. Hovořit lze o nízkoprahových službách, ambulantních programech, ústavních léčbách, denních stacionářích, doléčovacích programech, nebo také o tzv. terapeutických komunitách. A právě o terapeutických komunitách a jejich historii budou následující řádky tohoto článku.  Co je to vůbec […]

Rubriky
Články Ostatní

Co to znamená bio-psycho-socio-spirituální model závislosti?

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) definuje závislost jako soubor nejrůznějších fyziologických, behaviorálních, kognitivních faktorů, které se opakovaně objevují v důsledku užití návykové psychotropní látky.1 V adiktologii odborníci rozeznávají několik různých modelů závislosti, jedním z nich je tzv. bio-psycho-socio-spirituální model.2 Lidé se často odborníků ptají, proč vlastně vzniká závislost? Odpověď ovšem není tak jednoduchá. Za vznikem závislost […]

Rubriky
Články Ostatní

Finance potřebné k léčbě závislostí v rámci jednoho kalendářního roku

Pro každý konec roku jsou typická rekapitulace a shrnutí. Jedno takové shrnutí koncem roku 2020 vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna. VZP zveřejnila množství finančních prostředků, které byly potřeba vynaložit v rámci zdravotnictví k léčbě závislostních onemocnění. VZP ve svém zveřejnění otevřeně hovořila o faktu, že za posledních 5 kalendářních let, byl rok 2020 nejnákladnější. V roce […]

Rubriky
Články Ostatní

Ženy a fenomén dvojí sociální deviace

Co znamená vůbec pojem sociální deviace? V českém jazyce termín deviace chápeme jako jakoukoli odchylku od normy. Sociální deviaci sociologové vysvětlují jako narušení jakékoli sociální normy (morální, náboženské, etické, aj.).1 V souvislosti s pojmem sociální deviace se můžete setkat s jiným sociologickým pojmem, a to s pojmem fenomén dvojí sociální deviace u žen.  Z výzkumných […]