Rubriky
Články Ostatní

Ženy a fenomén dvojí sociální deviace

Co znamená vůbec pojem sociální deviace? V českém jazyce termín deviace chápeme jako jakoukoli odchylku od normy. Sociální deviaci sociologové vysvětlují jako narušení jakékoli sociální normy (morální, náboženské, etické, aj.).1 V souvislosti s pojmem sociální deviace se můžete setkat s jiným sociologickým pojmem, a to s pojmem fenomén dvojí sociální deviace u žen.  Z výzkumných […]

Rubriky
Články Ostatní

Role EMCDDA v problematice užívání návykových látek 

Zkratka EMCDDA je složeninou několika anglických slov, a to přesněji European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. V češtině překládáme jako Evropské Monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. EMCCDA bylo založeno v roce 1993. Oficiální sídlo EMCDDA se nachází v hlavním městě Portugalska v Lisabonu a současným ředitelem organizace je od roku 2016 […]

Rubriky
Články Ostatní

Skryté nebezpečí našich lesů 

V českých lesích bychom se mohli setkat s celou řadou nejrůznějších druhů hub. Některé druhy jsou velmi oblíbené svým využitím v českých kuchyních, ovšem některé druhy hub nám mohou nevědomky způsobit velmi nepříjemné až závažné poškození na zdraví. V historii byly některé druhy hub označovány za jedlé, ovšem napříč 20. stoletím došlo k upravení těchto […]