Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Dá se závislost zdědit?

Co hraje roli při vzniku závislosti?  Jak je možné, že někdo zvládne užívat alkohol celý život v přiměřené míře a někdo tzv. “spadne” do závislosti a při odvykání musí projít pobytovou léčbou? Našli jsme pro Vás pár zajímavých výzkumných výsledků, které mohou odpovědět na Vaše otázky… Řada lidí se domnívá, že riziko dědění sklonu k […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak zvládat úzkost bez návykových látek

Téměř každý člověk se někdy setkal s pocitem úzkosti a každý má jinou strategii, jak se s tímto pocitem vyrovnávat. Úzkost a další nepříjemné psychické stavy bývají častým důvodem, proč lidé vyhledávají návykové látky. Lidé někdy užívají alkohol či nelegální látky za účelem zklidnění, zmírnění úzkosti a zvednutí nálady, které sice může krátkodobě nastat, ale […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak se žije v terapeutické komunitě?

Do terapeutické komunity přichází lidé, kteří prochází procesem odvykání od návykových látek a usilují o znovuzačlenění do společnosti. Klienti zde bydlí a společnými silami se podílí na každodenním chodu komunity.  Společné soužití klientů je jedním ze základních nástrojů, jakým dochází ke zprostředkování sociálního učení a k nácviku základních sociálních dovedností. Právě tyto kompetence jsou alfou […]

Rubriky
Články Drogy

Rituál s žábou Bufo Alvarius – spirituální zážitek nebo hazard se životem?

V České republice se v poslední době rozšířilo užívání sekretu produkovaného žábou Bufo Alvarius v rámci rituálů vedených novodobými šamany. Lidé tyto rituály často vyhledávají za účelem sebepoznání a spirituálního rozvoje1. O účincích této halucinogenní látky byl natočen film Bufo Alvarius: The Underground Secret, který může na ovlivnitelné jedince působit jako reklama na zmíněný rituál […]

Rubriky
Články Drogy Kouření

Lysohlávky pro odvykání kouření?

O Češích je obecně známo, že jsou národem houbařů. Spousta Čechů se o víkendu vydává do lesů sbírat praváky, kozáky či bedly. Existují i jiné, “zakázané” houby – lysohlávky. Jedná se o houby, které v sobě obsahují účinnou látku psilocybin a psilocin. Toto by samo o sobě nebylo moc zajímavé, kdyby se nejednalo o látky […]

Rubriky
Články Drogy Ostatní

Dlouhodobé výsledky psychedeliky asistované psychoterapie MDMA při léčbě PTSD

PTSD neboli post traumatická stresová porucha je onemocnění, které má hluboký vliv na zdravotní a sociální stránku jedince. Léčba této nemoci je dlouhodobá a náročná. MDMA či extáze, látka, kterou lidé užívají většinou rekreačně má nadějné výsledky v léčbě PTSD. 56 % ze 100 účastníků výzkumu nesplňovali kritéria PTSD dva měsíce po terapeutické intervenci zahrnující […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Chytré telefony pomáhají i v léčbě závislostí

V dnešní době je užívání chytrých telefonů na denní bázi. Hovoří se dokonce o tom, že u mnohých uživatelů hraničí čas strávený s telefonem v ruce se závislostí. Výzkum ukázal, že v roce 2016 užívalo v EU internet více než 80 % osob ve věku 16–74 let, přičemž nejužívanějšími zařízeními k vyhledávání informací na internetu […]

Rubriky
Články Drogy

Stojí za to být v rauši? Účinky marihuany na oběhovou soustavu

Vědci z USA zhodnotili existující informace o rizicích užívání marihuany pro rozvoj kardiovaskulárních potíží. Česko je přitom mezi evropskými státy s nejvyšším počtem obyvatel užívajících marihuanu1. Zdravotní rizika kouření konopí však nejsou dostatečně prozkoumána. Za poslední rok v USA vzniklo několik vědeckých prací, které se pokouší zhodnotit existující důkazy o vlivu marihuany na oběhovou soustavu1,2,3. […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Stres a užívání návykových látek

Stres je sám o sobě známým rizikovým faktorem rozvoje závislosti a zranitelnosti závislosti při možnostech relapsu. Řada populačních a epidemiologických studií identifikovala specifické stresory a individuální proměnné, které předpovídají užívání a zneužívání látek. Předklinické výzkumy prokázaly, že stresovou expozici zvyšuje sebepodávání léků a také obnovuje vyhledávání léků (prokázáno u zvířat), která mají vlastní zkušenosti s drogami […]