Rubriky
Články Drogy

Drogová hlavní města

Podobně jako každý stát má své vlastní město, tak i různé drogy mají města, kde jsou více “doma” v porovnání s městy jinými. Nadneseně bychom tak mohli říci, že i každá droga má své hlavní město. Díky analýze odpadních vod v celkem 68 městech z 23 evropských zemí pak můžeme říci, kde je která droga […]

Rubriky
Články Drogy

Česko stále drží rekordní pozice mezi evropskými státy v užívání drog

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti publikovalo nejaktuálnější informace o stavu užívání psychoaktivních látek v jednotlivých evropských státech. Češi se ocitli na čtvrtém místě v kouření marihuany a na pátém místě v užívání nelegálních látek. Letošní zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, která byla zveřejněna na webových stránkách organizace, přináší […]

Rubriky
Články Drogy

Co může znamenat LSD v paliativní péči?

Paliativní péče se zabývá léčbou a tišením bolesti u nemocí, které nejdou či se je nedaří vyléčit. Lidé, kteří mají například rakovinu trápí nejen bolesti fyzického charakteru, nevolnost, slabost, ale také charakteru psychického (deprese, úzkosti, pocit odevzdanosti apod.) Právě s psychickými potížemi by mohly pomoci látky ze skupiny psychedelik. Poslední poznatky ukazují, že symptomy úzkosti […]

Rubriky
Články Drogy Ostatní

Terapeutický potenciál psychedelik

V současné době dochází k jakési renesanci výzkumu v oblasti využití psychedelik k léčbě různých duševních onemocnění, včetně závislostí. Historie bádání (pokud pomineme užití psychedelik v posvátných léčebných procesech různých kultur) se datuje do konce 19. století (1897), kdy byl poprvé izolován meskalin z kaktusu peyotlu1. Velkým přínosem pro tuto oblast pak byl švýcarský chemik […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Dá se závislost zdědit?

Co hraje roli při vzniku závislosti?  Jak je možné, že někdo zvládne užívat alkohol celý život v přiměřené míře a někdo tzv. “spadne” do závislosti a při odvykání musí projít pobytovou léčbou? Našli jsme pro Vás pár zajímavých výzkumných výsledků, které mohou odpovědět na Vaše otázky… Řada lidí se domnívá, že riziko dědění sklonu k […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak zvládat úzkost bez návykových látek

Téměř každý člověk se někdy setkal s pocitem úzkosti a každý má jinou strategii, jak se s tímto pocitem vyrovnávat. Úzkost a další nepříjemné psychické stavy bývají častým důvodem, proč lidé vyhledávají návykové látky. Lidé někdy užívají alkohol či nelegální látky za účelem zklidnění, zmírnění úzkosti a zvednutí nálady, které sice může krátkodobě nastat, ale […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak se žije v terapeutické komunitě?

Do terapeutické komunity přichází lidé, kteří prochází procesem odvykání od návykových látek a usilují o znovuzačlenění do společnosti. Klienti zde bydlí a společnými silami se podílí na každodenním chodu komunity.  Společné soužití klientů je jedním ze základních nástrojů, jakým dochází ke zprostředkování sociálního učení a k nácviku základních sociálních dovedností. Právě tyto kompetence jsou alfou […]

Rubriky
Články Drogy

Rituál s žábou Bufo Alvarius – spirituální zážitek nebo hazard se životem?

V České republice se v poslední době rozšířilo užívání sekretu produkovaného žábou Bufo Alvarius v rámci rituálů vedených novodobými šamany. Lidé tyto rituály často vyhledávají za účelem sebepoznání a spirituálního rozvoje1. O účincích této halucinogenní látky byl natočen film Bufo Alvarius: The Underground Secret, který může na ovlivnitelné jedince působit jako reklama na zmíněný rituál […]

Rubriky
Články Drogy Kouření

Lysohlávky pro odvykání kouření?

O Češích je obecně známo, že jsou národem houbařů. Spousta Čechů se o víkendu vydává do lesů sbírat praváky, kozáky či bedly. Existují i jiné, “zakázané” houby – lysohlávky. Jedná se o houby, které v sobě obsahují účinnou látku psilocybin a psilocin. Toto by samo o sobě nebylo moc zajímavé, kdyby se nejednalo o látky […]