Projekt Národní linka pro odvykání je provozován Českou koalicí proti tabáku, která se již více než 20 let zabývá tématem odvykání kouření v České republice. V rámci tohoto působení se zajišťuje prevenci kouření ve školních kolektivech (projekty Nekuřátka a Típni to!), zajišťuje zdravotní vzdělávací programy pro firmy (Nekuřácký podnik) a v obcích (Obec bez tabáku).
Zároveň spravuje informativní weby www.nekuratka.cz a www.bezcigaret.cz.
K již fungující Národní lince pro odvykání kouření na bezplatném čísle 800 350 000 spustila v říjnu 2018 další dvě služby: Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Rozšířila tak své působení z prevence užívání tabákových výrobků směrem k zajištění komplexní informativní služby v rámci častých závislostí v České republice a přejmenovala celou službu na Národní linku pro odvykání. Snahou České koalice proti tabáku je zajistit občanům České republiky efektivní pomoc, která bude dostupná každému.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Národní linka pro odvykání byla zřízena Úřadem vlády České republiky v rámci Národních stránek pro podporu odvykání kouření, které spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.