Národní linka pro odvykání (dále pouze NLO) je bezplatná, telefonická služba dostupná každý všední den od 10. do 18. hodin na telefonním čísle 800 350 000. Další informace a vymezení naší služby naleznete v bodech níže. Všichni konzultanti NLO jsou zároveň vázáni etickým kodexem, jehož plné znění si můžete stáhnout v pdf zde. 

Co nabízíte?

 • Adiktologické poradenství – pomoc v oblasti závislostí.

Pro koho je NLO určena?

 • Pro všechny občany ČR od 15 let.
 • Nejen uživatelům návykových látek či hráčům, ale i osobám blízkým či odborníkům.

Kolik mě hovor s vámi bude stát?

 • Vůbec nic. Služba je zdarma a hovory jsou pro vás bezplatné.

Kdy jste mi k dispozici?

 • Každý všední den od 10 do 18 hodin.

Jak na lince fungujete?

 • Nabízíme možnost jednorázového i dlouhodobého kontaktu, v celkovém rozsahu až 15 konzultací, s maximálně jedním hovorem denně.
 • V kontaktu s námi nám nemusíte o sobě prozrazovat nic, co nechcete. Můžete si například zvolit přezdívku, pod kterou s námi budete komunikovat.
 • Naše hovory mají standardní délku do 20 minut, s výjimkou úvodního přijetí do služby, které je do 60 minut.
 • Spolupráci s námi můžete ukončit kdykoliv, bez udání důvodu.

Co dělat, když jsem zmeškal/a domluvený hovor nebo se mi termín hovoru již nehodí?

 • Můžete si hovor přeplánovat. V takovém případě nás aktivně kontaktujte tím, že nám např. zavoláte zpět na zmeškaný hovor, či nás kontaktujete na emailu.

Kdo se mnou na lince bude mluvit?

 • Proškolený konzultant či konzultantka, jež se na lince střídají a jako klient si tudíž nemůžete zvolit, s kým hovor proběhne.
 • Konzultant hovoří pouze s vámi, nikoliv za přítomnosti či účasti další osoby. Nenabízíme tedy párové či rodinné poradenství.

Co na lince neposkytujete?

 • Neposkytujeme komplexní psychoterapii, soustředíme se pouze na oblast adiktologického poradenství.
 • Neprovádíme lékařské a zdravotnické poradenství a nemůžeme např. vystavovat lékařské recepty či upravovat dávky léků.
 • Nemůžeme vystavovat potvrzení o spolupráci.

Můžete mi to někdy típnout?

 • Konzultant má s klientem právo, po předchozím upozornění, ukončit hovor v níže uvedených případech:
  • Klient je vůči pracovníkovi agresivní, křičí na něj nebo mu vyhrožuje, hovoří s pracovníkem vulgárně či na něj vyvíjí nátlak.
  • Klient působí v rozhovoru s konzultantem tak, že je pod takovým vlivem návykové látky, že to významně omezuje konstruktivní pokračování hovoru.
  • Klient nějakou z návykových látek užívá během hovoru.
  • Klientovi není z technických nebo jiných důvodů rozumět.
  • Klient chce využít linku k jiným službám, než k jakým je určena.